Bluvision - header

BLUVISION®

Diskrétní analyzátor - automatizace základních kolorimetrických stanovení

BLUVISION® je speciálně navržen pro laboratoře životního prostředí, které potřebují analyzovat širokou škálu vzorků a matric.

Pokročilá diskrétní analýza

Diskrétní analyzátor BLUVISION® poskytuje kompletní automatizaci pro kolorimetrické analýzy, jako je amoniak, dusičnany, dusitany, ortofosforečnany, sírany, chloridy a mnoho dalších. Výhodou jsou nízké detekční limity, vysoká přesnost a velká kapacita vzorků. Analyzátor je vybaven odděleným sběrem odpadu pro ekologicky škodlivé chemikálie.

Tento diskrétní koncept zahrnuje samozřejmě i automatické opakované měření vzorků mimo rozsah. Diskrétní analyzátor se snadno používá a vyžaduje minimální údržbu. Metody analýzy Skalar odpovídají NEN-ISO 15923-1, CMA/2/I/C.8, EPA atd.

Kliknutím na tlačítko spustíte film BLUVISION®.

Hardware

BLUVISION® je pravý automatický analyzátor pro bezobslužný provoz. To zahrnuje automatické pipetování vzorků a činidel do kyvet, míchání, zahřívání, korekci slepého vzorku a fotometrické měření.

Hlavní funkce

Analyzátor BluVision obsahuje 100 pozic pro vzorky, rozdělených do 5 oddílů po 20. Objem vzorku může být od 3,5 do 10 ml. Analyzátor obsahuje 24 pozic pro nádobky s činidly, zásobní roztoky standardů a kontrolní vzorky o objemu až 50 ml a 8 pozic po 10 ml. Stojany na vzorky a činidla lze během analýzy chladit.

BLUVISION® discrete analyzer - Reagent and sample rack

Analyzátor je vybaven držákem kyvet se 160 reakčními pozicemi. Bloky kyvet jsou automaticky doplňovány do držáku díky dávkovacímu systému. Součástí dávkovacího systému je i zásobník na další bloky kyvet, čímž je kapacita přístroje zvýšena na 640 analýz bez jakékoliv intervence obsluhy. Teplotu v prostoru držáku kyvet lze nastavit.

BLUVISION® discrete analyzer - Autoloader for cuvette blocks

Přístroj používá jednu jehlu pro dávkování vzorku a činidla do kyvet. Jehla může vzorky a činidla před dávkováním předehřát. Pro pipetování vzorků a činidel se používá vysoce přesné čerpadlo s dlouhou životností.

BLUVISION® discrete analyzer - Thermostatic needle

Kyvetové bloky jsou jednorázové, což zamezuje kontaminaci mezi vzorky. Použité kyvetové bloky jsou shromažďovány ve sběrném koši pro bezpečné odstranění ze systému po analýze. Při použití toxických chemikálií lze automaticky separovat použité kyvetové bloky tak, aby nedošlo ke kontaminaci ostatního odpadu (volitelné podle metody).

BLUVISION® discrete analyzer - Segregated waste containers

Dusíkový přetlakový/odvětrávací systém pro udržení stability u metod s nízkým obsahem amoniaku.

Detektor analyzátoru BLUVISION® je vybaven halogenovým zdrojem světla a kotoučem s 8 filtry s různou vlnovou délkou. BLUVISION® je takto schopný analyzovat 8 různých parametrů bez zásahu obsluhy při jednom měření. Filtry lze snadno vyměnit pro další parametry.

Kyveta má délku optické dráhy 15 mm, což umožňuje přesnou detekci nízkých hladin ppb. Kyvetové bloky jsou jednorázové, což zamezuje kontaminaci mezi vzorky.

BLUVISION® discrete analyzer - Cuvette block

Software

Diskrétní analyzátor BLUVISION® je plně ovládán pomocí dotykového displeje a uživatelsky přívětivého a multitaskingového softwarového balíčku DiscreteAcces.

Dotykový displej

BLUVISION® discrete analyzer - Touch screen

Integrovaný dotykový displej poskytuje všechny relevantní informace o přístroji, jako je stav analyzátoru, sledování hladiny činidel a zbývající testovací kapacity v reálném čase, jakož i teploty kyvet a vzorkovacích plat. Prostřednictvím displeje lze také provádět řadu úkolů, například vkládání kyvetových bloků, výměnu filtrů atd.

 • Monitorování hladiny činidel a zbývající testovací kapacity probíhá v reálném čase
 • Nastavení teplot pro kyvety a vzorkovací plata.
 • Výměna filtrů
 • Přídavek činidel, vzorků a kyvetových bloků

DiscreteAccess

BluVision DiscreteAccess software - Home screen

Pro spuštění analýzy, sběr dat a provádění výpočtů se používá srozumitelný softwarový balíček DiscreteAccess, který splňuje veškeré požadavky současné laboratoře. Snadno ovladatelné rozhraní umožňuje obsluze spustit analýzu během několika vteřin. Každou analýzu lze nastavit jako měření souboru, nebo měření v libovolném pořadí.

 • Snadné zadávání dat nebo přetažení dat z LIMS
 • Předdefinované aplikační soubory pro dusitany, dusičnany, alkalitu atd.
 • Lze integrovat aplikační soubory podlepřání uživatele
 • Automatická příprava kalibračních standardů
 • Optimalizace sekvence vzorků
 • Automatické předředění a ředění po analýze
 • Automatická chytrá volba rozsahu
 • Uživatelsky definovatelné sestavy
 • Výsledky lze exportovat do txt, excelu nebo LIMS
 • Splňuje CLP a 21 CFR částt 11
BLUVISION® discrete analyzer

BLUVISION® diskrétní analyzátor

Diskrétní analyzátor je ideální pro environmentální a průmyslové laboratoře, které potřebují analyzovat širokou škálu vzorků a matric. V tomto systému se spojily dlouholeté zkušenosti v oblasti spektrofotometrických analýz a automatizace robotů. Výhodou jsou nízké detekční limity hladiny ppb, vysoká přesnost a velká prostupnost vzorků.

Typické aplikace

Typické oblasti aplikací analyzátoru BLUVISION®
jsou například pitná voda, odpadní voda, podzemní voda a povrchová voda. Analytické metody Skalar jsou v souladu s metodami regulačních agentur, jako jsou ISO, EPA, Standard Methods pro vodu a odpadní vody.

Parametry zahrnují:
 • Alkalita
 • Hliník
 • Amoniak
 • Vápník
 • Chloridy
 • Chrom VI
 • Kyanidy
 • Železo
 • Hořčík
 • Dusičnany+Dusitany
 • Dusitany
 • Fosforečnany
 • Fenoly
 • Křemičitany
 • Sírany
 • Celková tvrdost