Tobbaco header
Tabák

Analýza tabáku

Pro zajištění vysokých standardů odvětví a kvality finálních produktů mohou analyzátory Skalar testovat surové tabákové materiály.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Osvědčený automatický analyzátor tabáku Skalar se v tabákovém průmyslu používá již mnoho let a vyhovuje standardním metodám jako jsou Coresta a ISO. Automatizovaná analýza dosahuje lepších časů odezvy, vyšší přesnosti výsledků a vyžaduje méně zásahů operátora.

PŘESNOST VÝSLEDKŮ

Schopnost analyzátorů opakovaně poskytovat přesné výsledky je pro většinu laboratoří rozhodujícím faktorem pro zakoupení systému. Společnost Skalar díky spolupráci s několika tabákovými laboratořemi dosáhla osvědčených, rychlých, přesných a spolehlivých výsledků. Osvědčené automatizované analytické metody jsou založeny na mezinárodních standardech specifikovaných Mezinárodní organizací pro standardy (ISO), Coresta atd

ČASOVÁ ÚSPORA

Všechny analyzátory Skalar jednak automatizují rutinní metody a zároveň v rámci možností zkracují skutečnou dobu analýzy. To umožňuje zvýšení prostupnosti vzorků a navýšení celkové kapacity laboratoře. Zkrácení doby odezvy pro zachycení změn ve výrobním procesu hraje důležitou roli při zlepšování kontroly výroby.

ÚSPORA NÁKLADŮ

Analyzátory se staly významnými pomocníky v tabákových laboratořích. Nízké provozní náklady usnadňují rozhodování o automatizaci aplikací s ohledem na zvýšení rychlosti a spolehlivosti. Bonusem je menší množství odpadu na analýzu vzorku ve srovnání s tradiční manuální metodou.

Naše řešení pro automatizaci v tabákovém odvětví

Kontinuální průtokový analyzátor SAN++® Series se v tabákovém průmyslu používá již řadu let a je v souladu se standardní metodikou Coresta a ISO.

Důležité vlastnosti

 • Automatické spuštění a vypnutí bez potřeby dohledu
 • Automatická příprava kalibračních standardů
 • Minimalizace kontaktu obsluhy s nebezpečnými chemikáliemi
 • Inline dialýza pro manipulaci s tabákovými extrakty bez filtrace
 • Různé typy dávkovačů s 50 až 576 pozic pro vzorky

Parametry

 • Amoniak
 • Dusičnany + Dusitany
 • Fosforečnany
 • Nikotin/celkové alkaloidy
 • Chloridy
 • Kyanidy
 • Celkové redukované cukry

Robotický analyzátor SP2000 umožňuje plnou automatizaci přídavku extrakčních činidel, protřepávání a filtrace tabákových vzorků. Pro další analýzu přefiltrovaného vzorku lze posléze použít kontinuální průtokový analyzátor SAN++® Series vybavený dávkovačem. SP2000 automatizuje přípravu vzorku včetně otevírání-zavírání láhví, přídavku kyseliny octové, míchání vzorku, filtrace vzorku, omývání jehly a doplňování filtrů. Automatizace extrakce a filtrace je v souladu s metodou CORESTA 85.