San Compact - header

SAN++® Series

Automatizace mokré chemie
Chemické analyzátory

Naše kontinuální průtokové analyzátory pro mokrou chemii (CFA) byly navrženy jako modulární systém, aby splnily nároky jak malých laboratoří s nízkým počtem vzorků tak i velkých laboratoří zpracovávajících velké objemy.

Nejmodernější analyzátory živin

Pokročilá kolorimetrická automatizace parametrů v oblasti životního prostředí a průmyslových aplikací s různými možnostmi in-line předúpravy vzorků, jako je destilace, rozklad a dialýza. Jeden systém může současně provést až 16 různých analytických měření z jednoho vzorku. Pokročilá detekce od nízkých koncentrací, automatické spouštění, vypínání, funkce ředění, opětovné spuštění, čištění a ukládání nezpracovaných dat činí z řady SAN++® Series nejsofistikovanější systémy, které jsou dnes k dispozici.

Skalar vyvinul systematický přístup k poskytování kvalitní péče zákazníkům, počínaje aplikacemi postavenými na vzorcích zákazníka a vytvořením nejlepší možné konfigurace analyzátoru podle potřeb a požadavků zákazníka. Naši zkušení specialisté zajistí školení a instalaci přístroje a poskytnou kompletní servis, ať už se týká chemických aplikací či údržby přístroje.

Kliknutím na tlačítko, SAN++® Series zobrazíte Kontinuální průtokové analyzátory

SAN++® Series Řada kontinuálních průtokových analyzátorů

SAN++® Compact continuous flow analyzer

SAN++® Compact

Prostorově nejúspornější jednotka Kontinuálních průtokových analyzátorů SAN++® Series. Navzdory svému kompaktnímu designu a menším rozměrům poskytuje SAN++® Compact vysokou úroveň automatizace. Jedná se o ideální a nákladově efektivní řešení pro laboratoře vyžadující automatizaci 2-3 parametrů.

San ++ Advanced continuous flow analyzer

SAN++® Advanced

Jednotka s nejvyšší kapacitou z řady Kontinuálních průtokových analyzátorů SAN++® Series nabízí rozšířené možnosti. Tento nový rozšířený analyzátor se segmentací toku umožňuje měření většího počtu analyticky složitých analýz na jednom přístroji s kapacitou až šesti analytických modulů.

SAN++® Classic continuous flow analyzer

SAN++® Classic

Ideální jednotka pro současnou analýzu více parametrů. Analyzátor se segmentací toku SAN++® Classic vychází z naší tradiční jednotky, ale disponuje nejnovějšími funkcemi v moderním a vylepšeném designu s kapacitou pro analýzu až pěti parametrů.

Řada dávkovačů

Různé modely dávkovačů Skalar nabízejí pro každou rutinní laboratoř perfektní kombinaci úspory času a eliminaci chyb obsluhy.

Díky unikátnímu zařízení pro automatickou přípravu standardů a pro ředění vzorků přes rozsah kalibrace lze plně automaticky analyzovat velké množství vzorků mimo pracovní dobu a bez jakéhokoliv dohledu obsluhy.

Dávkovače Skalar nabízejí v současné době nejvyšší stupeň dostupné automatizace s následujícími možnostmi:
 • Automatické ředění před a po analýze podle potřeby vzorku
 • Automatická příprava kalibračních standardů
 • XYZ/XYθ Random access - volitelná pozice v karuselu pro přídavek vzorku
 • Automatické měření ve více rozsazích
 • Zabudovaná proplachovací pumpa
 • Možnost přizpůsobení karuselů pro netypické nádobky se vzorky
 • Více dávkovacích jehel
 • Prodloužení doby měření mimo pracovní hodiny díky automatickému zapnutí a vypnutí
 • Celková kontrola přístroje
San series continuous flow analyzer - sampler 1100/50

1100/50

Dávkovače SA1100 a SA1150 jsou vybaveny karuselem s 2 x 50 pozicemi pro vzorky a zabudovanou proplachovací pumpou. K dispozici je také karusel s 10 pozicemi pro kalibrační standardy. Dávkovač lze vybavit druhou jehlou pro současné dávkování dvou vzorků.

San series continuous flow analyzer - sampler 1074

1074

Tento flexibilní dávkovač umožňuje zpracovat až 300 vzorků. Disponuje oddělenými pozicemi pro standardy a kontrolní vzorky. Možnost připojení dilutoru pro automatické předřeďování, ředění vzorků přes rozsah kalibrace a pro automatickou přípravu kalibračních standardů. Dávkovač lze rozšířit na dávkování 2 až 4 jehlami pro simultánní dávkování vzorků o různých matricích, s možností míchání a automatické čtečky čárových kódů.

San series continuous flow analyzer - 1075 sampler

1075

Tento “Random access” dávkovač standardně obsahuje 576 pozic. 26 pozic v odděleném karuselu je určeno pro standardy, kontrolní vzorky a vzorky pro kontrolu driftu. Lze rozšířit na dávkování 2 až 4 jehlami pro simultánní dávkování vzorků o různých matricích. Možnost připojení dilutoru pro automatické předřeďování, ředění vzorků přes rozsah kalibrace a pro automatickou přípravu kalibračních standardů.

Chemická jednotka

Unikátní konstrukce chemické jednotky umožňuje měření stovek různých aplikací, přičemž maximalizuje pohodlí obsluhy a současně minimalizuje nároky na běžnou údržbu.

Lze v ní umístit až šest vyměnitelných chemických modulů spojených s robustní dávkovací pumpou, vzduchovacím systémem, fotometrickými detektory a šesti oddělenými odpadními nádobkami.

Poslední vývoj v kontinuální průtokové analýze (CFA) byl zaměřen na chemické moduly. Výkonnost systému závisí na typu použité aplikace a může se lišit od 30 do 120 měření za hodinu. Veškeré úpravy vzorku, jako je automatická destilace, rozklad UV zářením, extrakce, atd. jsou začleněny přímo v chemickém modulu.

Výhody chemické jednotky:

 • Robustní dvojitá peristaltická pumpa pro přesné dávkování s místem pro 42 hadiček
 • Funkce vícerychlostního čerpadla (vypnuto/pohotovostní režim/analýza/proplachování) ovládaná prostřednictvím integrované dotykové obrazovky a/nebo softwarového balíčku FlowAccess V3
 • Kontrolované dávkování vzduchu z vestavěného kompresoru pro zvýšení stability průtoku kapalin a rychlý náběh systému.
 • Snadný přístup k chemickým modulům. Spojení mezi spirálami, reaktory, dialýzami, průtočnými kyvetami a ostatními komponentami zajištěno spoji, které minimalizují vzájemný vliv propojených součástí.
 • Automatická detekce netěsností až pro čtyři zóny
 • Funkce plně automatizovaného zapnutí a vypnutí
 • Zabudovaný dotykový displej pro kontrolu základních funkcí analyzátoru (rychlost pump, teplota reaktorů atd.)

Detektory

Široká škála detektorů Skalar zahrnuje digitální duální kolorimetrický detektor, unikátní matricový detektor s automatickou korekcí pozadí pro určité matrice vzorků, UV detektor, fluorimetr, ISE, plamenový detektor, pH metr, atd.

Široká škála detektorů pokrývá veškeré požadavky k detekci stovek testovaných CFA metod, které firma Skalar v současné době nabízí.

Výhody detektorů pro kontinuální průtokový analyzátor San++ (CFA) jsou:

 • Kompaktní design
 • Umožňuje použití techniky “bubble gating” (bubliny procházejí měřící kyvetou)
 • Snadný přístup k robustním průtočným kyvetám
 • Zvýšená stabilita, citlivost a automatická úprava rozsahu u digitálních detektorů
 • Automatická korekce pozadí a blanku
 • Lineární odezva v širokém rozsahu

FlowAccess V3

Program FlowAccess V3 umožňuje automatické spuštění a vypnutí analyzátoru, kontrolu funkčnosti přístroje, automatickou úpravu rozsahu detektoru, ředění před analýzou i ředění vzorků nad rozsah kalibrace, výpočet výsledků a jejich statistiky. Software ovládá současně 1 až 16 kanálů s několika dávkovači a několika jehlami. Pro usnadnění analýzy vzorků mohou být chemické moduly sdruženy do skupin. Grafické uživatelské rozhraní je přátelské, snadno ovladatelné a lze jednoduše začlenit do laboratorní sítě.

Některé z výhod programu:

Snazší a rychlejší vytvoření tabulky vzorků a standardů. Struktura tabulky je tvořena krok za krokem pomocí průvodce. Lze definovat hodnoty pro drift/wash, kalibrační standardy a intervaly CLP pro vzorky.

Table layout cfa

Funkce automatického ředění před analýzou a ředění vzorků přes rozsah kalibrace s vylepšeným nastavením. Faktory ředění na každou metodu zvlášť definuje uživatel. Pokročilé nastavení automatického ředění vzorků nad rozsah kalibrace umožňuje uživateli zadat maximální počet opakování ředění vzorků a následné analýzy.

V průběhu analýzy lze sledovat veškeré píky, každý kanál detailně zvlášť, nebo až 16 kanálů současně v jednom okně. V reálném čase se zobrazuje i označení píků, názvy vzorků a vypočítané výsledky. Dostupná je i pokročilá diagnostika píků. Výsledné hodnoty vzorků jsou počítány podle křivky prvního a druhého řádu (ISO 8466), nebo třetího řádu a inverzního logaritmu při použití iontově selektivních elektrod.

Realtime all

Rozsáhlé požadavky na kontrolu kvality vč. CLP/GLP zajišťují přesnost a správnost analytických výsledků. Protokol CLP umožňuje systému SAN++® Series
automaticky provádět požadované akce, pokud by byly překročeny nastavené limity pro kontrolu kvality. Tyto limity QC a CLP jsou definovatelné uživatelem a musí být nastaveny pro každý parametr samostatně.

CLP Action

Výkonný nástroj pro vytváření protokolů z výsledků získaných měřením ve FlowAccess. Protokoly lze snadno a rychle upravovat podle potřeb zákazníka. Veškeré části vytvořeného protokolu mohou být zobrazovány, tištěny a exportovány do souborů ASCII/Excel nebo ve formátu obrázku.

Typické aplikace

Naše řada analyzátorů SAN++® Series se v průběhu desetiletí osvědčila jako spolehlivý pomocník v mnoha rutinních laboratořích po celém světě v různých průmyslových odvětvích se stovkami různých aplikací. Naše komplexní knihovna aplikací poskytuje velký výběr dokumentace a standardizačních referencí.

Analytické metody Skalar jsou v souladu s metodami regulačních agentur, jako jsou ISO, EPA, ASTM, EBC, AOAC, Standard Methods, Coresta a další. Každá metoda byla důkladně testována v naší aplikační laboratoři. Všechny analyzátory jsou dodávány s podrobným popisem způsobu přípravy činidel, vývojovým diagramem a všemi informacemi potřebnými pro hladký provoz dané aplikace po mnoho let.

Množství dostupných analytických metod Skalar je téměř neomezené. Vytvořili jsme seznam nejběžnějších metod.

Parametry

 • Alfa-amyláza
 • Amoniak
 • Aniontové povrchově aktivní látky
 • Betaglukany
 • Hořkost
 • Chloridy
 • Chlor
 • Kyanidy
 • Diastatická mohutnost
 • Volný aminodusík
 • Železo
 • Dusičnany
 • Dusitany
 • Fosfáty
 • Draslík
 • Silikáty
 • Sírany
 • Sulfidy
 • Oxid siřičitý (celkový/volný)
 • Celkové kyanidy
 • Celkový dusík
 • Celkové fenoly
 • Celkové fenoly
 • Celkové fenoly
 • Celkové redukující cukry
 • Močovina
Kontinuální průtoková analýza

Průmyslová odvětví, na která se zaměřujeme

Zaměřujeme se samozřejmě i na další oblasti.

Požádejte o pomoc naše obchodní oddělení.