Primacs SNC100  - header

PRIMACS™ Series

Analyzátor celkového organického uhlíku (TOC) a celkového uhlíku (TC)

Analyzátory PRIMACS™ Series jsou tím pravým řešením pro měření uhlíku a/nebo dusíku v pevných vzorcích.

To pravé řešení pro měření uhlíku a/nebo dusíku v pevných vzorcích

Analyzátor PRIMACS™ SNC-100 je flexibilní přístroj pevných vzorků s integrovaným 100-místným dávkovačem pro stanovení dusíku (N) / bílkovin, celkového uhlíku (TC), celkového elementárního uhlíku (TEC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového organického uhlíku (TOC). Analyzátor poskytuje rychlé, spolehlivé a přesné stanovení daných parametrů v takových aplikacích, jako jsou půdy a rostliny, kaly a sedimenty, krmiva a obilniny, potraviny, slady a mladina, hnojiva atd.

Analyzátor PRIMACS™ MCS je přídavný modul pro stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v pevných materiálech, jako jsou půda, sedimenty a kaly. PRIMACS™ MCS pracuje ve spojení s analyzátorem FORMACS™ Series pro měření celkového organického uhlíku v kapalných vzorcích. Nabízí tak ekonomickou volbu pro laboratoře s potřebou měření TOC jak v kapalných, tak i v pevných vzorcích a kalech.

Kliknutím na tlačítko PRIMACS™ Series zobrazíte analyzátory TOC/TN

PRIMACS™ Series analyzátory TOC/TN pro pevné vzorky:

PRIMACS ™ SNC-100 TOC TN analyzer

PRIMACS™ SNC-100

PRIMACS™ SNC-100 je flexibilní anayzátor pevných vzorků se zabudovaným 100-místným dávkovačem pro stanovení různých forem uhlíku a celkového dusíku/bílkovin.

Primacs MCS 2

PRIMACS™ MCS

PRIMACS™ MCS pracuje ve spojení s analyzátorem

FORMACS™ Series pro měření celkového organického uhlíku v kapalných vzorcích. Nabízí tak ekonomickou volbu pro laboratoře s potřebou měření TOC jak v kapalných, tak i v pevných vzorcích a kalech.

Analyzátor PRIMACS™ SNC-100 TOC/TN

Analyzátor celkového organického uhlíku a bílkovin-dusíku v pevných a kapalných vzorcích

PRIMACS™ SNC-100 - ceramic crucibles

Součástí analyzátoru PRIMACS™ SNC-100
je velký integrovaný dávkovač se 100 pozicemi zakrytý průhledným víkem. Dávkovač může analyzovat velké denní objemy vzorků v jediné sérii. Karusel pro vzorky je vyjímatelný, používají se opakovaně použitelné křemenné kelímky pro vzorky do objemu až 3 g pevného materiálu.

Vzorky jsou do analyzátoru vkládány pomocí unikátního vertikálního systému. Popílek ze vzorku zůstává po analýze v kelímku a je z přístroje vyjmut spolu s kelímkem. Tím je zajištěno, že popílek ze vzorků nezanáší spalovací zónu a sníží se tak nároky na údržbu.

Vysokoteplotní spalování s nedisperzivní infračervenou detekcí (NDIR) se používá k analýze TOC, TEC a TIC. Nastavení teploty je volitelné s cílem dosažení optimálního spálení různých matric vzorků a také pro umožnění analýzy TEC.

Stanovení celkového dusíku/bílkovin je založeno na metodě podle Dumase s detekcí teplotní vodivosti (TCD). Metoda podle Dumase je rychlou a bezpečnou alternativou k zastaralé metodě podle Kjeldahla. TIC může být také stanoveno s využitím automatického okyselení a probublávání.

Přístroj je dodáván s moderním a flexibilním softwarem.

Skalar vyvinul aplikace pro řadu průmyslových odvětví. Naše komplexní knihovna aplikací poskytuje velký výběr standardizovaných referencí.

Princip stanovení TC & TN pomocí analyzátoru PRIMACS™ SNC-100

Pro stanovení různých typů uhlíku a dusíku / bílkovin se v analyzátoru používají různé metody analýzy a detekce.

Primacs animation combustion principle
0:00
1. TC – vysokoteplotním spalováním
Primacs animation temperature ramping
0:00
2. OC, EC, IC – teplotně závislou diferenciací podle DIN 19539
Primacs animation IC acidification
0:00
3. IC – okyselením vzorku
Primacs animation combustion principle
0:00
4. TN – vysokoteplotním spalováním metodou Dumas

PRIMACS™ MCS

Přídavný modul pro stanovení TOC v pevných vzorcích v kombinaci s analyzátory FORMACS™ HT/HT-i
TOC

FORMACS™ Series add on - PRIMACS ™ MCS TOC analyzer

PRIMACS™ MCS je vybaven dvěma pecemi, které umožňují oddělené stanovení celkového uhlíku (TC) a anorganického uhlíku (IC). Celkový uhlík je stanoven po katalytické oxidaci a detekci na infračerveném detektoru (NDIR) analyzátoru kapalných vzorků -

FORMACS™ Series. Anorganický uhlík je stanoven po okyselení vzorku v IC reaktoru. Software sbírá data a počítá koncentraci TOC ve vzorku pomocí rozdílu TC - IC = TOC.

Přístroj PRIMACS™ MCS analyzuje TC, IC a TOC v rozpětí od 500 µg do 40 mg uhlíku absolutně v navážce vzorku až do 3g. Kombinace přístroje FORMACS™ Series
a přídavného modulu PRIMACS™ MCS
je díky automatickému přepínání rozsahu NDIR detektoru účinným nástrojem pro analýzu TOC od nízkých koncentračních rozsahů ppb ve vzorcích vod až po rozsahy ppm v pevných materiálech. Přístroj

PRIMACS™ MCS vyhovuje mezinárodním normám jako EPA, ISO, NEN-EN 13137 a US EPA 9060.