Header SNC100

PRIMACS™ Series

Totaal Organisch Koolstof (TOC) en Totaal Koolstof (TC) analyser

De PRIMACS Series is ontwikkeld om een oplossing te bieden voor de bepaling van koolstof en stikstof in vaste stoffen. Afhankelijk van de wensen van de laboratoria en de applicaties kunnen we een range van verschillende analysers aanbieden.

De oplossing voor koolstof- en stikstofanalyse in vaste monsters

De PRIMACS SNC-100 koolstof/stikstof analyser is een flexibele analyser voor vaste monsters met geïntegreerde 100-positie automatische monsternemer voor de bepaling van stikstof (N) / eiwit, totaal koolstof (TC), totaal elementair koolstof (TEC), totaal anorganisch koolstof (TIC) en totaal organisch koolstof (TOC). De analysers bieden een snelle, nauwkeurige en lage concentratie analyse voor deze parameters in toepassingen zoals bodem en planten, slib en sedimenten, diervoeder en graan, levensmiddelen, mout, meststoffen enz.

De PRIMACS MCS is een add-on module voor Total Organic Carbon (TOC) analyse in vaste materialen zoals bodem, sedimenten en slib. De PRIMACS MCS werkt alleen in combinatie met de FORMACS Series TOC-analyser en biedt milieu laboratoria een economisch concept voor TOC-analyse op zowel waterige monsters als vaste materialen en slib.

Wilt u zien hoe het werkt, klik dan op de knop om de PRIMACS™ Series TOC/TN analysers film te bekijken.

PRIMACS™ Series TOC/TN analysers voor vaste monsters:

PRIMACS ™ SNC-100 TOC TN analyzer

PRIMACS ™ SNC-100

PRIMACS SNC-100 is een flexibele analyser voor vaste monsters met geïntegreerde 100-positie automatische monsternemer voor de bepaling van verschillende koolstofsoorten en totaal stikstof/eiwit.

PRIMACS ™ MCS 2

PRIMACS ™ MCS

De PRIMACS MCS werkt in combinatie met de FORMACS Series Totaal Organisch Koolstof analyser (vloeibare monsters) en biedt een economisch concept voor milieu laboratoria voor de analyse van Totaal Organisch Koolstof op waterige monsters en op vaste materialen en slib.

PRIMACS ™ SNC-100 TOC/TN analyser

Totaal Koolstof en Totaal Stikstof / Eiwit analysers voor vaste en vloeibare monsters

PRIMACS™ SNC-100 - ceramic crucibles

De PRIMACS SNC-100 bevat een extra grote geïntegreerde autosampler met 100 monster posities afgesloten d.m.v. een transparante deksel. De sampler kan dagelijks grote monster aantallen analyseren in een batch. Het monsterrek kan eruit genomen worden en herbruikbare keramische cupjes worden gebruikt voor monsters met een gewicht tot 3 gram.

Het unieke verticale van-onder-naar-boven monsterintroductiesysteem transporteert de cupjes in de hoge temperatuur verbrandingsoven. As resten van het monster blijven in de cupjes achter na de analyse en worden uit het apparaat genomen met het verwijderen van de monster cupjes. Dit voorkomt dat het as achterblijft in de verbrandingszone waardoor er minder onderhoud nodig is.

Hoge temperatuur katalytische verbranding met infrarood detectie (NDIR) wordt gebruikt bij de analyse van TOC, TEC en TIC. De temperatuur instellingen zijn variabel waardoor een optimale verbranding wordt verkregen voor de verschillende monster matrices en om de analyse van TEC mogelijk te maken.

De bepaling van TN / eiwit is gebaseerd op het DUMAS verbrandings principe en detectie met thermische geleidbaarheid (TCD). De DUMAS methode is snel, veilig en een goed alternatief voor de milieu onvriendelijke Kjeldahl methode. TIC kan ook geanalyseerd worden d.m.v. automatische aanzuring en purging.

Het instrument wordt geleverd met een moderne en flexibele software pakket.

Werkingsprincipe TC & TN-analyse

Voor de bepaling van verschillende soorten koolstof en stikstof/eiwit worden in de analyser verschillende analyse- en detectiemethoden gebruikt.

PRIMACS™ Series animation combustion principle thumbnail
0:00
1. TC - door verbranding bij hoge temperatuur
PRIMACS™ Series animation temperature ramping thumbnail
0:00
2. TOC400, ROC600, TIC900 - door temperatuurafhankelijke differentiatie volgens DIN 19539
PRIMACS™ Series animation IC acidification thumbnail
0:00
3. IC - door aanzuring
PRIMACS™ Series animation combustion principle thumbnail
0:00
4. TN - door verbranding bij hoge temperatuur volgens de Dumas-methode

PRIMACS ™ MCS add-on

TOC add-on module voor de analyse van vaste stoffen

FORMACS™ Series add on - PRIMACS ™ MCS TOC analyzer

De PRIMACS™ MCS is voorzien van een dubbele oven; dit heeft tot gevolg dat de TC en TIC apart bepaald kunnen worden. De bepaling voor TC wordt uitgevoerd door het monster te verbranden in een oven bij een temperatuur van 1100°C waarbij het ontstane koolstof katalytisch wordt geoxideerd tot CO2, het gevormde koolzuurdioxide wordt daarna gemeten met behulp van een infrarood detector die zich in de Formacsseries TOC analyzer bevindt.

De PRIMACS™ MCS analyseert TC, IC and TOC in een bereik van 500 µg tot 40 mg koolstof absoluut in monstergewichten tot 3 gram. Door het automatisch omschakelen van de verschillende meetbereiken in de infrarood detector, is de combinatie van de analysers PRIMACS™ MCS en de FORMACS Series een krachtig gereedschap voor het analyseren van zowel vloeistof als vaste stof monsters in een meetbereik van lage ppb's voor de vloeistoffen en % koolstof in de vaste stoffen.

De PRIMACS MCS voldoet volledig aan de gestelde nationale en internationale reguleringen zoals EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 en US-EPA 9060