Soil plant fertilizer - header
Půda, rostliny a hnojiva

Analýza v zemědělství

Sofistikovaná řešení automatizace pro spolehlivou analýzu půdy, rostlin a hnojiv

Řízení úrodnosti půdy je stále důležitější pro optimalizaci produkce plodin a ochranu životního prostředí před kontaminací stékáním a vyplavováním přebytečných hnojiv.

Rostoucí poptávka po spolehlivém testování půdy, rostlin a hnojiv vyžaduje po dobře vybavených laboratořích rychlou zpětnou vazbu pro farmáře. Společnost Skalar již více než třicet let vyvíjí řadu sofistikovaných analyzátorů pro automatizaci široké škály analýz půdy, rostlin a hnojiv. Všechny tyto analyzátory poskytují přesné a rychlé výsledky při nízkých nákladech.

Naše automatizovaná řešení pro analýzu půdy, rostlin a hnojiv

Analyzátor SAN++® Series dokáže zpracovat velké množství vzorků, šetří práci a náklady na činidla, zvyšuje přesnost a zkracuje dobu odezvy laboratoře. Vzorky půdy, rostlin a hnojiv jsou analyzovány podle osvědčených analytických metod. Analyzátor má flexibilní stavebnicovou konstrukci a lze jej nakonfigurovat tak, aby vyhovoval potřebám jakékoli laboratoře. Usnadní analýzu jak menšího množství vzorků pro jeden až dva parametry, tak i velkých sérií s až 500 vzorky denně. Současně lze analyzovat až 16 parametrů a v případě potřeby lze najednou dávkovat 4 různé matrice vzorků.

SAN++® Advanced continuous flow analyzer

Důležité vlastnosti

 • Vhodné pro každý extrakt a digestát vzorku
 • Bezobslužný noční provoz pro rozšíření kapacity měření v hlavní sezóně
 • Výsledky jsou vyjádřeny v požadovaných koncentračních jednotkách, jako jsou ppm, g/kg, atp.
 • Manipulace s více extrakty současně

Parametry

 • Hliník
 • Amoniak
 • Hydrogenuhličitany
 • Bor
 • Vápník
 • Cukry
 • Uhlík
 • Uhličitany
 • Chlor
 • Rozpuštěný organický uhlík
 • Glukóza
 • Sirovodík
 • Železo II + III
 • Železo II + III
 • Hořčík
 • Mangan
 • Dusičnany + Dusitany
 • Dusík
 • Pektin
 • Fenoly
 • Fosforečnany
 • Bílkoviny
 • Red. cukry
 • Křemičitany
 • Sodík/Draslík
 • Škroby
 • Sírany
 • Sulfidy
 • Močovina
 • Zinek

Analyzátor PRIMACS™ SNC-100 automatizuje stanovení obsahu uhlíku a dusíku (poměr C/N) v půdě. To je důležité, protože dusík je hlavním prvkem pro vývoj rostlin a uhlík je nezbytný pro strukturu půdy. PRIMACS™ SNC-100 má integrovaný dávkovač se 100 pozicemi. Metoda vysokoteplotního spalování poskytuje rychlé, účinné a přesné výsledky stanovení dusíku (N), bílkovin, celkového uhlíku (TC), celkového elementárního uhlíku (TEC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového organického uhlíku (TOC), to vše v jediném přístroji.

PRIMACS™ SNC-100 - ceramic crucibles

Důležité vlastnosti

 • Stanovení TC, TIC, TEC, TOC a N / bílkovin
 • Opakovaně použitelné keramické kelímky
 • Jedinečný vertikální systém vkládání vzorku
 • Automatické propojení s analytickými váhami
 • Rychlá a ekologická analýza
 • Dávkovač se 100 pozicemi

Analyzátor SP2000 dokáže denně zpracovat velké množství vzorků půdy. Hodnota pH půdy poskytuje informace pro zlepšení kvality půdy a následnému zvýšení produkce plodin a snížení nákladů. Kromě stanovení pH v půdě lze analyzátor rozšířit o souběžné měření elektrické vodivosti (EC). Postup analýzy je vždy možné přizpůsobit metodikám zákazníka, každý krok automatického postupu lze uživatelsky přizpůsobit, například dobu míchání a množství přidávaného extrakčního roztoku atd.

SP2000 p H soil
0:00
Analýza pH / EC

Naše robotické analyzátory přinášejí automatizaci stanovení frakce jílu a také zdlouhavého postupu přípravy vzorku pro stanovení zrnitostního složení podle ISO 11277. Tento postup vyžaduje velmi přesné načasování, úkoly, které mnohem snadněji provede analyzátor než člověk.

Robot SP50 pro automatické odstranění uhličitanů a organických látek

SP50 - sample preparation
0:00
Analýza zrnitostního složení

Robot SP2000 automatizuje stanovení frakce jílu

SP2000 - Particle size distribution analysis
0:00
Analýza zrnitostního složení
Fertilizer analysis

Analyzátory pro analýzu půdy, rostlin a hnojiv

Skalar nabízí širokou škálu inovativních automatických analyzátorů půdy, rostlin a hnojiv, které se hodí do každé laboratoře zpracovávající zemědělské vzorky.