Header sancompact

SAN++® Series

Geautomatiseerde natchemische analysers

Onze geautomatiseerde natchemische analysers, ook wel bekend als continuous flow analyzers (cfa), zijn opgebouwd als modulaire systemen. Op die manier kunnen we tegemoet komen aan de verschillende behoeftes van de laboratoria die enkele monsters per dag tot grote hoeveelheden monsters analyseren.

Geavanceerde nutrienten analysers

Geavanceerde colorimetrische automatisering van parameters in een breed scala van milieu- en industriële toepassingen met meerdere in-line monster voorbehandelingsmogelijkheden zoals destillatie, destructie en dialyse. Er kunnen tot 16 analytische bepalingen tegelijkertijd op één monster worden uitgevoerd. Geavanceerde low-level detectie, automatische opstart en afsluiting, verdunningsfuncties, re-runs, clean-up en opslag van ruwe gegevens maken van de SAN++® Series reeks de meest geavanceerde systemen die vandaag beschikbaar zijn.

Skalar heeft een bewezen systematische aanpak ontwikkeld om een kwaliteitssysteem te bieden dat begint met complete toepassingen die op klantmonsters zijn ontworpen om de best mogelijke configuratie te bieden voor de behoeften en eisen van de klant, training en installatie door gekwalificeerde specialisten en volledige toepassings- en serviceondersteuning.

We hebben het zichtbaar gemaakt voor u, klik op de knop om de film van SAN++® Series continuous flow analysers te bekijken.

SAN++® Series range of continuous flow analysers

SAN++® Compact continuous flow analyzer

SAN++® Compact

De meest efficiënte unit van de SAN++® Series continuous flow analysers. Ondanks zijn compacte ontwerp biedt de SAN++® Compact hetzelfde mate van automatisering. Het is een ideale en kosteneffectieve oplossing voor laboratoria die 2-3 parameters willen automatiseren.

San ++ Advanced continuous flow analyzer

SAN++® Advanced

De unit met de hoogste capaciteit uit de SAN++® Series continuous flow analyser reeks met uitgebreide mogelijkheden. Met deze nieuwe en uitgebreide gesegmenteerde flow analyser kan een groter aantal analytisch complexe analyses op één analyser worden uitgevoerd, met capaciteit voor maximaal zes analysemodules.

SAN++® Classic continuous flow analyzer

SAN++® Classic

De ideale unit voor gelijktijdige analyse van meerdere parameters. De SAN++® Classic gesegmenteerde flow analyser is gebaseerd op onze traditionele unit, maar bevat de nieuwste functies en ontwikkelingen uit de nieuwe SAN++® Series reeks in een modern en verbeterd ontwerp met een capaciteit voor het analyseren van maximaal vijf parameters.

De autosampler series

De variëteit aan Skalar SAN++® Series samplers biedt elk laboratorium de perfecte oplossing, waarbij tijdswinst van de laborant en een gereduceerde kans op fouten essentieel zijn.

Met de unieke aanmaak van standaarden en verdunning van monsters die buiten het analytische bereik vallen, worden grote monsterreeksen geautomatiseerd en kunnen deze buiten de normale werkuren geanalyseerd worden zonder toezicht van de laborant.

Skalar monsternemers bieden een hoge graad automatisering met o.a.:

 • Analyseruns met automatische voor- en naverdunningen
 • Volledig geautomatiseerde aanmaak van standaarden
 • XYZ/XYθ Random access
 • Meervoudige bereiken
 • Onafhankelijke spoelpomp
 • Klantspecifieke monstervaten
 • Automatische barcodelezer
 • Meerdere monsternaalden
 • Werking buiten de standaard werkuren met automatische opstart- en afsluitprocedure
 • Volledige analysercontrole
San series continuous flow analyzer - sampler 1100/50

1100/1150

De SA1100 en SA1150 monsternemers bevatten 2 x 50 monsterposities. Optioneel kunnen 10 speciale standaardposities voorzien worden voor de werkstandaarden. Verder kunnen de monsternemers voorzien worden van een tweede naald voor de dubbele monsteropname.

San series continuous flow analyzer - sampler 1074

1074

Een capaciteit van 300 monsters met aparte posities voor standaarden en QC-monsters. Deze monsternemer met ingebouwde spoelpomp kan uitgerust worden met een optionele verdunningseenheid voor het automatisch aanmaken van voor- en naverdunningen en werkstandaarden. Ook kan deze monsternemer voorzien worden van 2-4 monsternaalden, een roerder, een automatische barcodelezer.

San series continuous flow analyzer - 1075 sampler

1075

Deze random-access auto sampler heeft standaard 576 monsterposities in een aparte tray, 26 posities voor werkstandaarden, QC monsters en drift controle monsters. Uitbreidbaar met 2 tot 4 naalden voor gelijktijdige monsteropname met verschillende matrices. Optioneel automatisch verdunningsstation met meerdere verdunners voor automatische pre- en post-run verdunningen en automatische standaardbereiding.

Chemie unit

Het unieke concept van de chemie unit heeft zijn degelijkheid bewezen voor de honderden applicaties, waarbij een maximale gebruiksvriendelijkheid en een laag routineonderhoud van belang zijn.

De modulehouder biedt plaats aan maximaal 6 chemische modules met ingebouwde robuuste doseerpomp, luchtinjectiesysteem, fotometrische detectoren en maximaal 6 gescheiden afvalbakken.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van continuous flow analyse zijn geïntegreerd in de chemiemodules. De analysecapaciteit van de analyzer is afhankelijk van de applicaties en varieert van 30 tot 120 analyses per uur. Deze capaciteit wordt onder andere beïnvloed door complexe manipulaties zoals distillatie, inline UV-destructie en extractie.

Speciale kenmerken van Skalar's chemie sectie:

 • Robuuste en unieke dubbele diameter pompdekken voor nauwkeurige dosering met 42 pompslangen
 • Pomp met meerdere snelheden (uit/stand-by/analyseren/spoelen) bestuurd via geïntegreerd touchscreen en/of FlowAccess V3 softwarepakket
 • Geïntegreerde zeer nauwkeurige luchtinjector & luchttoevoerpomp met gescheiden ingebouwde compressor voor een grotere stroomstabiliteit en een snelle opstart.
 • Eenvoudige toegang tot chemiemodules met flexibele verbindingen met ultra lage carry-over tussen dialyzers, reactoren, spoelen, flowcellen en andere componenten.
 • Automatische lekdetectie voor max. vier zones
 • Automatische aangestuurde spoelkleppen voor een eenvoudige opstart en analyse buiten de werkuren.
 • Geïntegreerd touchscreen voor bediening van basisfuncties van de analyzer (pompsnelheid, reactortemperatuur enz.)

Detectoren

De uitgebreide keuzemogelijkheid aan detectoren voor de Skalar SAN++® Series analyser omvat onder andere een tweekanaals "single beam" colorimetrische detector en een unieke matrix correctie detector met achtergrondcorrectie voor moeilijke monstermatrices, maar ook detectoren voor I.R., U.V., Fluorescentie, I.S.E., vlamfotometrie, dichtheid en refractie. De Skalar detectoren beslaan alle benodigde detectiemogelijkheden, nodig voor de honderden CFA Applicaties die Skalar aanbiedt.

Speciale eigenschappen van de SAN++® Series detectoren zijn:

 • Compact design
 • Verhoogde meetsnelheid door "bubblegating"
 • Eenvoudig bereikbare, robuuste flowcellen
 • Verhoogde stabiliteit, gevoeligheid en auto-scaling via digitale detectoren
 • Automatische matrix en blank correctie
 • Groot lineair meetbereik

FlowAccess

Het SAN++® Series "FlowAccess" Windows softwarepakket zorgt voor de aansturing van de volledige analyzer, vanaf de automatische opstart, functiecontrole, autoscaling, tot voor- en naverdunningen, resultaat- en statistische verwerking. 1 tot 16 kanalen kunnen simultaan bepaald worden voor meerdere monsters. Chemische applicaties kunnen gegroepeerd worden. Het softwarepakket is zeer gebruikersvriendelijk, eenvoudig in gebruik en integreerbaar in een netwerk.

Enkele kenmerken:

Snel en eenvoudig complete voorbeeld monstertabellen maken met een standaard lay-out. De structuur en de velden van de tabel kunnen worden aangepast door de wizard te doorlopen. Waarden voor de drift/was, kalibratiestandaarden en CLP-intervallen voor de monsters kunnen worden gedefinieerd.

Table layout cfa

Snel en eenvoudig complete voorbeeld monstertabellen maken met een standaard lay-out. De structuur en de velden van de tabel kunnen worden aangepast door de wizard te doorlopen. Waarden voor de drift/was, kalibratiestandaarden en CLP-intervallen voor de monsters kunnen worden gedefinieerd.

Tijdens de run kunnen alle analysepieken worden bekeken, elk kanaal afzonderlijk in detail of meerdere kanalen tegelijk, maximaal 16, in één schermweergave. Piekmarkering, monster-ID en berekende resultaten worden in real time weergegeven. Geavanceerde piekdiagnostiek is beschikbaar. Real time resultaten worden berekend aan de hand van een 1e, 2e orde kalibratiecurve volgens ISO 8466 of 3e orde en omgekeerd logaritme voor gebruik met Ion Selective Electrodes.

Realtime all

Uitgebreide kwaliteitscontrolecriteria incl. CLP/GLP zorgen voor nauwkeurigheid en precisie van de analyseresultaten. Het CLP protocol maakt automatische acties door het San++ systeem mogelijk indien QC en CLP limieten worden overschreden. Deze QC- en CLP-limieten zijn door de gebruiker te definiëren en moeten voor elke parameter afzonderlijk worden ingesteld.

CLP Action

Een krachtig rapportagehulpmiddel om aangepaste rapporten te genereren van de resultaten die in FlowAcces zijn verkregen. Deze rapporten kunnen op maat worden ingesteld met verschillende configuraties voor gegevens en grafieken. Alle onderdelen van het op maat gemaakte rapport kunnen worden bekeken, afgedrukt en geëxporteerd naar een ASCII/Excel-bestand of in een afbeeldingsformaat.

Typische toepassingen

De Skalar SAN++® Series analysers worden wereldwijd gebruikt voor honderden verschillende applicaties. Reeds tientallen jaren is deze analyser het betrouwbare "werkpaard" voor vele routine laboratoria voor de analyse van water, grond, (kunst)meststoffen, detergenten, tabak, farmaceutische producten, voeding en dranken zoals bier, wijn en melk. Skalar methoden voldoen als mogelijk aan verschillende normalisaties zoals ISO, NEN, WAC, CMA, Standard Methods, EPA, AOAC, EBC, enz.

De methodes worden getest in ons applicatielaboratorium. Skalar SAN++® Series analysers worden geleverd met gedetailleerde methodeomschrijving, aanmaakprocedure van de reagentia en andere informatie die nodig is om de specifieke applicatie probleemloos in gebruik te nemen en te houden.

Het aantal beschikbare CFA applicaties is nagenoeg onuitputtelijk, de populairste applicaties zijn:

Parameters

 • Alpha-amylase
 • Ammonium
 • Anionische Detergenten
 • Beta-glucan
 • Bitterheid
 • Chloride
 • Chloor
 • Cyanide
 • Diastatic power
 • Vrij amino stikstof
 • Ijzer
 • Nitraat
 • Nitriet
 • Fosfaat
 • Kalium
 • Silicaat
 • Sulfaat
 • Zwavel dioxide (Totaal/Vrij)
 • Totaal cyanide
 • Totaal stikstof
 • Totaal fenol
 • Totaal fosfaat
 • Totaal fosfor
 • Totaal reducerende suikers
 • Ureum
Natchemische analyses

Sectoren waar we aan leveren

Natuurlijk zijn er nog meer sectoren waar we actief zijn.

Vraag onze verkoopafdeling om hulp.