Beer - header
Pivo a slad

Analýza piva, sladu a mladiny

Analýza sladu, mladiny a piva je nezbytná pro kontrolu kvality vaření piva. Skalar nabízí plnou automatizaci několika parametrů pro analýzu piva.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Analyzátory piva, sladu a mladiny zcela integrují metody podle EBC, ASBC a MEBAK a byly úspěšně instalovány v mnoha pivovarských a sladařských laboratořích po celém světě. Automatizovaná analýza dosahuje lepších časů odezvy, vyšší přesnosti výsledků a vyžaduje méně zásahů obsluhy

PŘESNOST VÝSLEDKŮ

Přístroje Skalar poskytují přesné výsledky, což je pro většinu laboratoří rozhodujícím faktorem pro zakoupení systému. Společnost Skalar díky mnohaleté spolupráci s pivovarskými a sladařskými laboratořemi dosáhla rychlých, přesných a spolehlivých výsledků

ČASOVÁ ÚSPORA

Pro laboratoře je dnes zásadním kritériem faktor času. Automatizace analýz s přístroji SAN++® Series,

PRIMACS™ Series a SP2000 Series zkracuje dobu analýzy a zvyšuje prostupnost vzorků. Zkrátila se doba odezvy na detekci změn ve výrobě, což zajišťuje lepší kontrolu výrobního procesu a snížení odpadu

ÚSPORA NÁKLADŮ

Analyzátory se staly významnými pomocníky v pivovarských a sladařských laboratořích. Nízké provozní náklady usnadňují rozhodování o automatizaci aplikací s ohledem na zvýšení rychlosti a spolehlivosti. Bonusem je menší množství odpadu na analýzu vzorku ve srovnání s tradiční manuální metodou

Naše řešení pro automatizaci v pivovarnictví

Analyzátor SP2000 byl speciálně vyvinut pro pivovary, které potřebují analýzy pouze malých šarží vzorků pro jeden nebo více parametrů. Vzorky piva a mladiny musí být testovány na různé parametry každých pár hodin a výsledky musí mít obsluha procesu vaření okamžitě k dispozici. V dnešní době navíc pivovary vyrábějí menší várky různých piv namísto velkého množství jednoho piva.


SP2000 - beer robot detail
0:00
Analyzátor piva a sladu SP2000

Důležité vlastnosti

 • Kompletní automatizace vč. odplynění vzorků, odzátkování / uzavření zkumavky se vzorkem, ředění vzorku, přidání činidel, míchání a měření absorbance
 • Flexibilita zpracování v malých nebo velkých sériích a provádění jedno nebo víceparametrové analýzy
 • Spotřeba isooktanového činidla je ve srovnání s manuální metodou snížena o faktor 5

Parametry

 • Barva
 • SO2
 • Železo
 • Hořkost
 • Hodnota kyseliny thiobarbiturové (TBZ)
 • pH
 • Polyfenoly
 • Volný aminodusík (FAN)
 • Anthokyanogen
 • Beta (β) glukan

SAN++® Series je ideální pro analýzu velkých sérií vzorků piva a sladu v jednom měření při stanovení více parametrů s využitím komplexních analytických metod jako je diacetyl, polyfenoly a anthokyanogen. Typický pětikanálový analyzátor piva je nakonfigurován s moduly pro hořkost, celkový SO2, volný aminodusík, polyfenoly a diacetyl. Analyzátor sladu obvykle používá aplikace jako je diastatická mohutnost, α-amyláza, FAN, ß-glukan a barva.

SAN++® Advanced continuous flow analyzer

Parametry

 • Metody podle EBC, ASBC, MEBAK atd.
 • Bezobslužné automatické spuštění a vypnutí
 • Integrace různých detektorů pro analýzu piva a sladu, např. fluorimetru a UV/VIS detektoru
 • FlowAccess software s grafikou v reálném čase, výpočtem dat a exportem dat do Excel/LIMS
 • Analýza až 16 parametrů souběžně
 • Dávkovače s 50 až 576 pozicemi pro vzorky

Parametry

 • Acetaldehyd
 • Aminodusík (volný)
 • Amyláza
 • Hydrogenuhličitany
 • Hořkost
 • Cukry
 • Uhličitany
 • Barva
 • Hustota
 • Diacetyl
 • Diastatická mohutnost
 • Ethanol
 • Glukan
 • Dusičnany + Dusitany
 • Dusík
 • pH
 • Polyfenoly
 • Bílkoviny
 • Rozpustné proteiny
 • Siřičitany
 • Oxid siřičitý
 • Viskozita

Rutinní sledování obsahu celkového dusíku / bílkovin během procesu vaření piva je důležité pro zajištění kvality a stability pivních produktů. Bílkoviny obsažené ve sladu a mladině jsou důležitou živinou pro kvasinky pro fermentaci mladiny při výrobě piva. Měřením dusíku mohou pivovarníci stanovit obsah bílkovin ve sladu a mladině.

PRIMACS™ SNC-100 - ceramic crucibles

Důležité vlastnosti

 • Alternativa pro stanovení podle Kjeldahla
 • Navážky vzorku až do 3g pevné látky
 • Dávkovač se 100-pozicemi
 • Jedinečný vertikální systém pro vkládání vzorků
Beer production

Řada analyzátorů pro oblast pivovarnictví

Rozbory sladu, mladiny a piva jsou nezbytné pro kontrolu kvality procesu výroby piva. Skalar nabízí plnou automatizaci několika parametrů pro analýzu piva.