Reka marincsak Ku UR Tb48sr Y unsplash
Milieu

Milieu-analyse

Innovatieve geautomatiseerde water analysers voor elk milieulaboratorium.

De controle van de waterkwaliteit en het regelmatig testen ervan is zeer belangrijk om betrouwbare en veilige waterbronnen te behouden en de potentiële gezondheids- en milieurisico's uit te sluiten.

Alle water analysers evalueren de kwaliteit van het water en ze voldoen allemaal aan de wettelijke vereisten inzake water analyse. Afhankelijk van de te analyseren parameters, het water monster, automatiseringsniveau, capaciteit, snelheid, de analyse methoden kan de beste water analyser worden geselecteerd om de toepassing te automatiseren.

Onze analysers voor milieutoepassingen

De analysers hebben een modulair ontwerp en kunnen worden gebruikt voor simultane en sequentiële analyses van routinematige colorimetrische bepalingen.

Kenmerken

 • Hoge capaciteit door meerdere parameters en gecontroleerd opstarten en afsluiten
 • Analyses mogelijk van sub ppb tot hoge ppm concentraties
 • 40-800 monsterposities beschikbaar
 • Automatische bereiding van werkstandaarden uit een stockstandaard
 • Automatische voor- en naverdunning van monsters die buiten het bereik vallen
 • Gelijktijdige verwerking van meerdere extracten
SAN++® Advanced continuous flow analyzer

Parameters

 • Alkaliniteit
 • Aluminum
 • Aminozuren
 • Ammoniak
 • Anionische tensioactieve stoffen (MBAS)
 • Bicarbonaat
 • Boron
 • Bromide
 • Calcium
 • Carbonaat
 • CZV
 • Chloride
 • Chloor
 • Chroom VI
 • Kobalt
 • Kleur
 • Geleidbaarheid
 • Koper
 • Cyanide
 • Opgeloste organische koolstof
 • Ethanol
 • Fluoride
 • Formaldehyde
 • Hardheid
 • Hydrazine
 • Waterstofsulfide
 • Jodium
 • IJzer II + III
 • IJzer (totaal)
 • Magnesium
 • Mangaan
 • Methanol
 • Nikkel
 • Nitraat + Nitriet
 • Nitriet
 • Stikstof
 • Nonionic
 • pH
 • Fenol
 • Fosfaat
 • Kalium Permanganaat
 • Eiwit (Lowry)
 • Silicaat
 • Natrium/Kalium
 • Sulfaat
 • Sulfide
 • Zwaveldioxide
 • Totaal organische koolstof
 • Ureum

De analyser is speciaal ontwikkeld voor de milieusector en levert betrouwbare en nauwkeurige resultaten op een laag ppb-niveau voor diverse analytische parameters in een breed scala aan monsters en matrices, zoals drinkwater, afvalwater, grondwater en oppervlaktewater. Het automatiseert eenvoudig het pipetteren van monsters en reagentia in de cuvetten, mengen, verwarmen, blanco correctie, fotometrische meting en vele andere functies, afhankelijk van de voorkeuren van het laboratorium. Aanvullende geautomatiseerde functies: voorbereiding van kalibratiestandaarden uit stock-oplossingen, automatische verdunningen van monsters met een te groot bereik of her analyse van monsters.

BLUVISION® discrete analyzer

Parameters

 • Alkaliteit
 • Vrij Aluminium
 • Ammoniak
 • Calcium
 • Chloride
 • Chroom IV
 • Kleur
 • Vrij Cyanide
 • Totale hardheid
 • Vrij IJzer
 • Magnesium
 • Nitraat + Nitriet
 • Nitriet
 • Vrije Fenolen
 • Ortho Fosfaat
 • Silicaat
 • Sulfaat

Het TOC concentratie wordt vaak gebruikt als indicator van de waterkwaliteit tijdens bijvoorbeeld het drinkwaterzuiveringsproces en ter indicatie van de waterkwaliteit van rivieren, beken en meren. TN concentratie is een belangrijke parameter voor zeewater, afvalwaterbehandeling en industriële procescontrole. De FORMACSHT TOC / TN analysers zorgen voor een snelle analyse van totaal organische koolstof (TOC) en totaal stikstof (TN) in vloeistofmonsters met behulp van katalytische verbranding bij hoge temperatuur. De FORMACS HT-i TOC/TN analyser analyseert vloeibare monsters door directe monsterinjectie in een hoge temperatuur katalytische verbrandingsoven. Deze analysers zijn speciaal ontworpen voor met deeltjes beladen monsters (suspensies).

FORMACS™ Series TOC TN analyzers

Toepassingen

 • Oppervlaktewater
 • Drinkwater
 • Afvalwater
 • Farmaceutisch water
 • Water voor procescontrole
 • Zeewater

Skalar biedt diverse flexibele en geavanceerde monsterbehandelingssystemen voor het routinematig analytisch testen van drinkwater, rivierwater, meerwater, industrieel water, afvalwater, bodem etc. Volledig automatische metingen inclusief monstervoorbereiding zijn mogelijk voor parameters zoals BOD, COD, pH, EVG, troebelheid, kleur, ISE-toepassingen, titraties en testkittoepassingen zoals ST-COD test volgens ISO15705, TP/TN & andere.

SP2000 Series robotic analyzer - BOD

Parameters

 • Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)
 • Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
 • pH
 • Geleidbaarheid (EVG)
 • Troebelheid
 • Kleur
 • ISE-toepassingen
 • Titraties
 • Test kit toepassingen zoals ST-COD test volgens ISO15705, TP/TN & anderen
Waste water 1

Analysers voor waterlaboratoria

Skalar heeft een breed scala aan innovatieve geautomatiseerde water analysers voor elk waterlaboratorium.