Support

Veel Gestelde Vragen

Als deze pagina u niet verder helpt of als u bijkomende vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer ons

In de downloadsectie van deze website

In de downloadsectie van deze website

In de downloadsectie van deze website

Op onze contactpagina vindt u alle details over hoe u contact met ons kunt opnemen.

The SAN++® Series reeks van natchemische analysers bestaat uit de:

 1. SAN++® Compact - kleinste unit, maar verder dezelfde automatisering mogelijkheden als de andere units.

 2. SAN++® Advanced - unit met de grootste capaciteit en uitgebreide mogelijkheden

 3. SAN++® Classic - gebaseerd op onze traditionele unit, ideaal voor gelijktijdige analyse van meerdere parameters

 • Water
 • Afvalwater
 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • Drinkwater
 • Zeewater
 • Bodem, planten en meststoffen
 • Tabak
 • Eten en drinken (wijn, bier, melk enz.)
 • Farmacie
 • Wasmiddelen
 • Mijnbouw

Ja, het is mogelijk om de analyser buiten de normale werkuren te gebruiken dankzij de automatische opstart- en uitschakelfunctie.

Voedingsstoffen in water (alle soorten) zoals ammoniak, fosfaat, nitraat, nitriet, chloride, sulfaat, silicaat, totaal stikstof, totaal fosfaat

Verontreinigende stoffen in water (alle soorten) zoals cyanide, fenol, anionogene oppervlakteactieve stoffen en chroom (VI)

Bodem en meststoffen: (Totaal) stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) - de belangrijkste en belangrijkste voedingsstoffen voor gewassen. Stikstof kan worden gemeten in zijn verschillende vormen als ammonium (NH4), nitraat (NO3) en ureum (CH4N2O) en eveneens orthofosfaat (o-PO4).

Secundaire voedingsstoffen en micro-elementen zoals calcium (Ca), zwavel (S), magnesium (Mg) en boor (B).

Bier en mout: kleur, SO2, ijzer, bitterheid, thiobarbituurzuurwaarde (TBZ), pH, polyfenol, vrije aminostikstof (FAN), anthocyaan, beta (β) glucan enz.

Tabak: ammoniak, glucose/fructose/sacharose, nitraat+nitriet, fosfaat, nicotine/totale alkaloïden, chloride, cyanide, totaal reducerende suikers.

Dit is slechts een selectie van de meest voorkomende parameters en toepassingsgebieden. Neem contact met ons op om uw specifieke eisen te bespreken.

De meeste configuraties worden geleverd met 2 - 6 parameters, hoewel een maximum van 16 parameters mogelijk is. Dit wordt bereikt door extra modulehouders te plaatsen - dit kan gemakkelijk ter plaatse gedaan worden mochten de eisen van een laboratorium na de installatie wijzigen.

De gehele Skalar monsternemer reeks biedt de mogelijkheid om met ten minste twee (2) monstermatrixen te werken - hoewel de grotere monsternemers analyse van maximaal vier (4) afzonderlijke monstermatrices tegelijk mogelijk maken. Dit wordt bereikt met extra naalden die zijn aangesloten op de relevante modules voor die matrix.

De SAN++® Series reeks detectoren omvat digitale tweekanaals colorimetrische detectoren, de unieke digitale matrixcorrectiedetector met automatische achtergrondcorrectie voor specifieke monstermatrices, maar ook een reeks detectoren voor UV, fluorimetrie, ISE, vlamfotometrie, pH-meter, enz.

De SAN++® Series reeks kan veel handmatige, tijdrovende en traditioneel dure voorbehandelings- en monsterbehandelingsstappen volledig automatiseren, zoals: distillatie , dialyse, fasescheiding enz.

San series continuous flow analyzer - close up coil
0:00
Welke analytische stappen zijn geautomatiseerd op de SAN++® Series chemiemodules?

Afhankelijk van de toepassing en de uiteindelijke configuraties/parametercombinatie is een monsterdoorvoer van 80-100 monsters per uur mogelijk. Rekening houdend met de gelijktijdige analyse van parameters zou dit kunnen leiden tot ongeveer 500 - 600 resultaten per uur.

Zowel om onze klanten wereldwijd van dienst te zijn als omdat we dit al meer dan veertig jaar doen, voldoen alle Skalar-methoden aan een groot aantal nationale en internationale normen (ISO, EPA, DIN enz.) en aan een aantal industriespecifieke normen en standaarden (EBC, MEBAK, Coresta).

Dit hangt af van de parameters die geanalyseerd worden - hoewel opgemerkt moet worden dat, aangezien dit een automatisering is van algemeen gebruikte chemische methoden, de chemicaliën hetzelfde blijven als bij handmatige methoden. Een volledige lijst van vereiste chemicaliën wordt aan de klanten verstrekt vóór de installatie van hun systeem, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

In de vierde aflevering van onze Skalar FAQ videoserie geeft Al Yates, East Division Manager bij Skalar Inc., deskundige antwoorden op de top 5 vragen over de SAN++® Series natchemische analysers.

FAQ SAN Series thumnail
0:00
FAQ video - SAN++® Series

Bekers van 3,5 ml en 10 ml zijn beschikbaar.

De monster en reagens rekken kunnen tijdens de analyse gekoeld worden van 8-20°C. Instelbaar via het DiscreteAccess softwarepakket.

Ja, gedestrueerde monster kunnen geanalyseerd worden ... bv. TP /TKN

24 containers 50 ml + 8 containers 10 ml

Drie (3) - dat betekent maximaal 150 ml per reagens

400 μL

 1. Het gebruik van wegwerpcuvetten in de BLUVISION® voorkomt mogelijke contaminatie/overdracht tussen hoog- en laaggeconcentreerde monsters. Over het algemeen geeft een discrete analyse namelijk geen indicatie voor carry-over van het monster, omdat er tussentijds geen real time grafieken worden beoordeeld - we zien alleen het meetresultaat. Daarom heeft Skalar bewust gekozen voor het gebruik van wegwerpcuvetten, zodat carry-over tussen dergelijke monsters niet kan plaatsvinden.
 2. In geval van discrepantie vereisen wasbare cuvetten dat het monster een tweede keer wordt geanalyseerd om het resultaat te verifiëren en om dezelfde zekerheid te bieden die wegwerpcuvetten in eerste instantie bieden. Vooral bij lagere concentraties leidt het gebruik van wegwerpcuvetten tot een aanzienlijk betere meetnauwkeurigheid, aangezien de nabijheid van een sterk geconcentreerd monster bij een laag geconcentreerd monster het meetresultaat niet kan verstoren.

Ja, de naald kan gemakkelijk vervangen worden. Sommige instellingen moeten daarna gecontroleerd worden.

45 ˚C

De levensduur van de lamp is langer dan de levensduur van het instrument. Indien de lamp toch vervangen dient te worden, neem dan contact met ons op.

De klant bepaalt welk type afval gescheiden moet worden. Op basis daarvan wordt in de methode in de software aangegeven in welke container de kuvetten van een bepaalde analyse worden uitgeworpen.

350 ml/min – schakelt automatisch uit aan het einde van de analysen.

 1. Monsters kunnen met voorrang worden toegevoegd via het touchscreen en de analysen kunnen via het DiscreteAccess softwarepakket worden gepland/toegewezen.
 2. De analyse volgorde van de parameters kan worden ingesteld in het DiscreteAccess softwarepakket.

Het evalueert de reactietijden, het aantal tests en zorgt ervoor dat het grootste aantal gelijktijdige/processtappen wordt uitgevoerd. De prioriteitsparameters kunnen door de operator worden ingesteld.

Ja, niveau van monster- en reagentia volume wordt continu gecheckt tijdens de analyse met de monsternaald en levert daardoor real time informatie hierover op.

Ontdek de BLUVISION® discrete analyser aan de hand van onze informatieve Skalar FAQ videoserie, waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden en toepassingen.

Andrew FAQ BLUVISION
0:00
FAQ video - BLUVISION® discrete analyser
 1. De FORMACS HT-i gebruikt reageerbuizen van 8 ml (80 posities).
 2. De FORMACS HT kan worden uitgerust met:
  1. 15 ml reageerbuizen (150 posities)
  2. 20 ml septum verzegelde VOA-flesjes (90 posities)
  3. 40 ml septum verzegelde VOA-flesjes (90 posities)
  4. 125 ml bekers (25 posities)

De monsters worden geroerd met een top strirrer. De roersnelheid wordt geregeld door de software. Als alternatief kunnen de monsters worden geroerd met een magneetroerder. Op het FORMACS HT-i is de magneetroerder standaard. Bij het FORMACS HT is de magneetroerder optioneel.

Ja, de FORMACS Series TOC analysers kunnen monsters automatisch verdunnen. Deze verdunningsfunctionaliteit kan worden gebruikt voor het vooraf verdunnen van monsters, het aanmaken van een kalibratiestandaard uit een standaardoplossing en het automatisch na-verdunnen van monsters met een te groot bereik.

De maximumtemperatuur van de verbrandingsoven is 950 °C. De verbrandingstemperatuur is een instelling in de software en kan worden toegewezen aan specifieke monstermatrices. Zo kunnen de monstermatrices op de optimale verbrandingstemperatuur worden verbrand. Het is ook mogelijk binnen dezelfde meetreeks verschillende verbrandingstemperaturen te gebruiken.

De software van de Fomacs analysers heeft de mogelijkheid om "Smart Sparging" te activeren. Wanneer Smart Sparging is geactiveerd, zal de analyser één injectie gebruiken om het IC-niveau van het monster te meten. Is er nog steeds IC aanwezig, dan wordt de sparging (spoelen) /verzuring automatisch verlengd.

Ja, de FORMACS Series analyser kan optioneel worden uitgerust met een "Saline sample kit". Deze kit bevat een keramische verbrandingsbuis die inert is voor zouten.

Ja, het is mogelijk monsters toe te voegen aan een meting. De prioriteit van monsters (bestaande en toegevoegde) kan worden ingesteld. Het is ook mogelijk de prioriteit van monsters in een lopende meting te veranderen.

Ja, de FORMACS Series TOC-analysers maken gebruik van een thermische katalytische verbranding van het monster om TC en NPOC te bepalen en een reactie van het monster met een zuur medium in de reactor om TIC te bepalen. Dit is in overeenstemming met internationale normen zoals ISO 20236, ISO 8245, EN 1484, standaardmethoden 5310B, ASTM D2579, EPA 415.1, AOAC 973.47.

Ja, de FORMACS Series analyser kan worden uitgebreid met de optionele ND25 TN-detector. Het NO dat ontstaat bij de thermische katalytische verbranding van het monster kan worden gemeten met deze optionele CLD-detector.

In deze aflevering van onze Skalar FAQ videoreeks geeft Luuk v/h Hof, regiomanager Scandinavië, deskundige antwoorden op de top 5 vragen over de FORMACS™ Series.

9 ADADB48 CB7 D 413 C 882 C 5 F6 C5 AD8 F1 EE
0:00
Skalar FAQ video's - Aflevering 5: FORMACS™ Series

Het monsterrek van de PRIMACS SNC-100 analyser heeft een capaciteit voor 100 monsters.

De PRIMACS SNC-100 is verkrijgbaar in verschillende configuraties. De beschikbare parameters die kunnen worden gecombineerd zijn: totaal koolstof, totaal organisch koolstof, totaal anorganisch koolstof, elementair koolstof en totaal stikstof.

De PRIMACS SNC-100 analyser gebruikt een temperatuurverloop volgens EN 17505 / DIN19539 voor de differentiatie van verschillende koolstofsoorten. De gemeten koolstofsoorten worden volgens EN17505/DIN19539 gerapporteerd als TOC400, ROC en TIC900. De ROC-parameter heeft een directe correlatie met de aanwezigheid van elementaire koolstof in het monster.

Ja, op de PRIMACS SNC-100 kan een methode worden gecreëerd die gebruik maakt van een temperatuur verloop profiel voor de verbranding. De analyser gebruikt een gepatenteerde techniek voor de vereiste temperatuurveranderingen in het temperatuurprofiel. In plaats van het monster in een stationaire positie te houden en de oventemperatuur op de plaats van het monster te veranderen, transporteert de analyser het monster naar een deel van de oven waar de vereiste temperatuur heerst. Hierdoor hoeft de oven niet af te koelen tussen de monsters door en is een hogere snelheid van temperatuurveranderingen mogelijk die onmogelijk is bij een klassieke ovenopstelling.

De analyser is uitgerust met een TIC-reactor. Het monster wordt in een IC-flacon op de monsternemer geplaatst, de monsternemer transporteert de flacon met het monster automatisch naar de IC-reactor. In deze reactor worden de flesjes verwarmd tot 150 °C en wordt een grote hoeveelheid fosforzuur aan het monster toegevoegd. De CO2 die ontstaat door de reactie tussen de carbonaten en het zuur wordt uit het monster/zuur mengsel gespoten en gemeten met een IR-detector.

De analyser bepaalt de TOC volgens de verschilmethode (TOC=TC-IC ); de TC-concentratie van een monster met een verbranding bij hoge temperatuur in de oven, een ander deel van het monster wordt geanalyseerd met een reactie met zuur in de TIC-reactor. Vervolgens berekent de software de TOC-concentratie. Als alternatief kan het monster worden voorbehandeld tijdens een handmatige monstervoorbereiding en wordt de resterende TOC bepaald met een verbranding bij hoge temperatuur in de oven.

De volledig geautomatiseerde verschilmethode op de PRIMACS SNC-100 elimineert zowel de noodzaak om het monster handmatig met zuur voor te behandelen als ook de daaropvolgende noodzaak om het monster gedurende enkele uren na deze verzuring te drogen. Aangezien de TIC-meting plaatsvindt bij een verhoogde temperatuur (150 °C) en met een overschot aan zuur (3 ml zuur) is de geautomatiseerde IC-meting op de Primacs analytisch zeer robuust. Er is geen risico dat niet alle IC wordt verwijderd (te weinig zuur), dat het monster niet goed wordt gedroogd of dat vluchtige organische koolstof wordt verwijderd tijdens het droogproces. Risico's die aanwezig zijn wanneer IC moet worden verwijderd bij de voorbehandeling van het monster.

Ontdek de top 5 van veelgestelde vragen over de PRIMACS™ Series met deskundige inzichten van Andrew Williams

FAQ Primacs 2
0:00
FAQ video - PRIMACS™ Series

Zowel om onze klanten wereldwijd van dienst te zijn als omdat we dit al meer dan veertig jaar doen, voldoen alle Skalar-methoden aan een groot aantal nationale en internationale normen (ISO, EPA, DIN enz.) en aan een aantal industriespecifieke normen en standaarden (EBC, MEBAC, Coresta).

Ja - dit kan handmatig via een handheld (USB) lezer, of een geïntegreerde barcode reader kan deze informatie automatisch van het label van de monsterbuizen halen.

Afhankelijk van een aantal factoren zoals de batchgrootte, het monstervolume en de normspecificaties levert Skalar een breed scala aan monsterbuizen en containers om de geleverde configuratie te optimaliseren. Het is mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de standaardconfiguraties zodat de door de klant gebruikte monsterbuizen passen (wij vragen gewoonlijk om deze vooraf op te sturen om een volledige en correcte test te garanderen).

Ja - de gebruiker kan specificeren welke informatie wordt gerapporteerd en weergegeven en er kunnen verschillende rechten op gebruikersniveau worden toegekend voor toegang tot deze informatie. Klant- en methode specifieke berekeningen kunnen ook worden geprogrammeerd en uitgevoerd, zodat te allen tijde en in alle gevallen aan individuele behoeften wordt voldaan.

Andrew Williams beantwoordt de belangrijkste vragen over onze geautomatiseerde BOD-oplossing.

FAQ BOD Andrew
0:00
FAQ video - SP2000 BOD-analyzer

Jonathan Clements answers key topics about our automated Testkit solution.

Jonathan Clements
0:00
FAQ video - SP2000 Testkit analyzer