Header website testkit

SP2000 Series

Standaard of op maat gemaakte automatiseringsplatforms

De geavanceerde SP2000 Series robotplatforms van Skalar bieden specifieke en flexibele automatiseringsoplossingen voor analytische routinetests en/of monster voorbehandelingen.

Routinematige analyseren is nog nooit zo eenvoudig geweest!

De SP2000 Series automatiseringsoplossingen zijn beschikbaar voor diverse toepassingen, waaronder: BZV, CZV, testkit toepassingen (ST-CZV, TP, TN etc.), pH, geleidbaarheid (EGV), alkaliniteit, carbonaat/bicarbonaat, troebelheid, kleur, Ion Selective Electrodes (ISE) toepassingen en deeltjesgrootte verdeling analyse in de bodem, automatisch wegen en filtreren van het monster, automatisch pipetteren van monsters etc.. Combinaties van analyses of toepassingen op maat zijn eveneens mogelijk. Alle toegepaste methoden voldoen aan de internationale voorschriften ISO, EPA, NEN, WAC, CMA, standaardmethoden, DIN enz.

Dankzij het modulaire ontwerp en de flexibele, door de gebruiker gedefinieerde automatisering kunnen de instrumenten exact geconfigureerd worden. Wat resulteert in een hogere productiviteit en nauwkeurigheid van de resultaten, terwijl de doorlooptijd

van het monster, de kosten per monster worden verminderd, fouten en interactie tussen operator en monster worden geëlimineerd.

Het complete platform is voorzien van een beschermende voor- en zijkap om te voldoen aan de geldende CE-richtlijnen. De analysers worden bestuurd door RoboticAccess, een zeer praktisch softwarepakket, inclusief vooraf ingestelde analyse methoden, analyseschema's, door de gebruiker te definiëren monstertabel en print- en exportopties naar LIMS/Excel en uitgebreide QC-functies.

De SP2000 Series platforms zijn uitbreidbaar en kunnen worden aangepast aan uw veranderende behoeften, waardoor uw initiële investering nog waardevoller wordt.

SP2000 Series robotic analyzer - beer

SP2000 Series robot analysers

Het SP2000 Series platform kan worden gebruikt voor automatische monstervoorbereiding of automatische monsteranalyse of voor beide, waarbij de monstervoorbereiding wordt geïntegreerd in het analyseplatform.

Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV)

De analyse van het Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV) is een van de meest voorkomende toepassingen voor waterlaboratoria. De test wordt gebruikt als indicatie van de organische kwaliteit van water.

Met de SP2000 Series reeks introduceert Skalar het meest flexibele robotic BZV-platform dat momenteel verkrijgbaar is. Naast het moderne ontwerp en de laatste technologische innovaties, heeft de analyser een flexibele opstelling van 18 tot 198 BZV flessen. Het platform is ontwikkeld om te voldoen aan de laboratorium behoeften met betrekking tot monsterdoorvoer, automatiseringsniveau, monstercapaciteit enz. De analyses worden uitgevoerd in overeenstemming met alle (inter)nationale voorschriften zoals EPA 405.1, ISO 5815-1/2, EN-1899-1/2, standaardmethoden 5210 B, DIN 38409 enz. en klantspecifieke methoden.

Wat kan er geautomatiseerd worden:

 • Pipetteren van het monster
 • pH-meting en/of pH-instelling van het monster
 • Toevoeging van nitrificatieremmer (ATU) en/of Seed
 • Toevoeging van verdunningswater
 • Homogenisering van het monster
 • Meting van de initiële waarde van de opgeloste zuurstof (BZV1)
 • Schoonmaken van de probe en roerder tussen de metingen
 • Flessen afsluiten/ontsluiten
 • Meting van de uiteindelijke BZV5-waarde
 • Berekening van BZV volgens de voorschriften

Indien er behoefte is aan andere analyses zoals pH, geleidbaarheid, alkaliniteit en troebelheid, kunnen deze methoden worden gecombineerd met BZV op dezelfde robot.

Wilt u zien hoe het werkt, klik dan op de knop om de SP2000 Series BOD film te bekijken.

Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV)

CZV-analyse wordt gewoonlijk gebruikt om de hoeveelheid organische verontreinigende stoffen in oppervlaktewater en afvalwater te bepalen.

De CZV-waarde is een nuttige indicator voor het meten van de waterkwaliteit. De SP2000 Series analysers van Skalar kunnen worden geconfigureerd om de CZV te automatiseren volgens de test kit (ST-CZV) methode ISO 15705 en EPA 410.4 of volgens de klassieke titratiemethode ISO 6060.

ST-CZV volgens ISO 15705 en EPA 410.4


SP2000 Series Test Kit new 3

De automatisering van deze methode is gebaseerd op precies dezelfde reactie als de klassieke methode, maar in plaats van titratie wordt een fotometrische detectie gebruikt. Alle handmatige handelingen zijn geautomatiseerd. Een voordeel is het gebruik van kant-en-klare test kits, waardoor het hanteren van toxische en gevaarlijke reagentia tot een minimum wordt beperkt. De analyser kan worden gebruikt met in de handel verkrijgbare of zelfgemaakte CZV-reactiebuisjes en is compatibel met diverse fotometers.

CZV volgens ISO 6060-NEN 6633


SP2000 Series COD 3

De analyser kan worden geconfigureerd met 1-8 verwisselbare monsterrekken, elk met 20 posities. De monsters kunnen van destructie tot titratie in dezelfde flesjes blijven, zodat de integriteit van het monster behouden blijft. De analyser is uitgerust met een titrator, buretpunt, redox electrode en roerder. Om het bereik uit te breiden zonder de buret te wisselen, kan het platform worden geconfigureerd met twee titrators (Hoog/Laag bereik).

Wat kan er geautomatiseerd worden?

 • Monstervoorbereiding
 • Homogenisering van het monster
 • Titratie van het monster
 • Spoelen van de buretpunt tussen elke meting
 • Spoelen van de roerder tussen elke meting
 • Berekening van de CZV-waarde

Test Kit analyse

Gebruiksklare fotometrische tests worden door veel waterlaboratoria over de hele wereld gebruikt.

Veel leveranciers bieden deze kits aan voor vele belangrijke parameters bij de analyse van water en afvalwater, zoals CZV, totaal fosfaat, totaal stikstof, ammonium, nitriet enz. Het gebruik van deze kits is eenvoudig en veilig, maar vereist toch veel verschillende handmatige handelingen in de analyseprocedure, zoals het pipetteren van het monster, het (af)schroeven van de buisdoppen en het transport van de buisjes. Vooral wanneer de hoeveelheid monster toeneemt of verschillende parameters moeten worden geanalyseerd, kan dit proces zeer vervelend en tijdrovend zijn. Als antwoord hierop heeft Skalar de SP2000 Series robot analyser serie ontwikkeld voor de volledige automatisering van kant-en-klare testkits. De analyser is een volledig geautomatiseerde oplossing voor het pipetteren, mengen, verwarmen, koelen en meten van elk water- of afvalwatermonster met behulp van fotometrische testkits.

Wat kan er geautomatiseerd worden?

 • Het pipetteren van het monster
 • Het (af)schroeven van de buisdoppen
 • Het mengen van het monster
 • Verwarming/koeling van de monsters
 • Toevoeging van reagentia
 • Fotometrische detectie

De analyser kan worden geconfigureerd met een tweede robotarm om de monsterdoorvoer te vergroten door een tweede grijper met monsternaald en roerder te gebruiken of om extra taken uit te voeren. De testkit applicatie kan worden gecombineerd met pH- en geleidbaarheidsmetingen (EGV) voor verdere automatische monstervoorbereidingsprocedures voorafgaand aan de testkitanalyse. Met de EGV-waarde van het monster kan de software automatisch het meest optimale meetbereik selecteren voor de CZV-analyse van het monster. Monsterverdunning en pH-aanpassing van het oorspronkelijke monster vóór de analyse is ook mogelijk. Het kwalificeren van het monster voorafgaand aan de analyse kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, omdat het voorkomt dat onjuiste meetbereiken worden gebruikt en er dus geen testkitreagentia en verbruiksgoederen worden verspild.

De analyser werkt met testkits en fotometers van verschillende leveranciers.

Wilt u zien hoe het werkt, klik dan op de knop om de SP2000 TestKit film te bekijken.

pH / EC /EGV/ Titraties / Troebelheid / Zuurstof / Kleur / ISE-analyse

Een nauwkeurige controle van de kwaliteit van het drinkwater is zeer belangrijk.

De SP2000 Series robot biedt waterlaboratoria een volledig "walk-away" concept. De typische parameters voor waterkwaliteitscontrole zoals opgeloste zuurstof, alkaliniteit, pH, geleidbaarheid, kleur (UV/VIS) inclusief filtratie, troebelheid kunnen volledig worden geautomatiseerd.

Originele monsterverzamelflessen kunnen rechtstreeks op de robot worden geplaatst, zodat geen handmatige monsteroverdracht nodig is. Een geïntegreerde barcodescanner leest de barcode op de monsterfles. Het ID van het monster en de te analyseren parameters worden zichtbaar in de monstertabel. De SP2000 Series start automatisch de analyse op dit monster volgens de gegevens in de monstertabel. De resultaten zijn direct zichtbaar na de analyse.

Afhankelijk van de toepassing kan de kalibratie van de instrumenten automatisch worden uitgevoerd om een nauwkeurige prestatie te waarborgen. Kwaliteitscontroles en standaarden kunnen tussen de monsters worden geplaatst en electrodes kunnen automatisch opnieuw worden gekalibreerd.

Wat kan er geautomatiseerd worden?

 • Scannen van de barcode voor de controle van het ID van het monster en het verkrijgen van de analyseparameters
 • Afsluiten en ontsluiten van flessen
 • In-line monsterfiltratie of extern via papierbandfilter
 • Roeren van het monster
 • Automatische spoelen van de elektrode, roerder, afvoernaald filters en doorstroomcellen
 • Automatische kalibratie van de instrumenten
 • Resultaat berekening

Een dubbele titrator kan worden geïntegreerd voor een hogere monsterdoorvoer en een papier bandfilter 0,45 µm kan worden geïntegreerd, waardoor de analyse van met deeltjes beladen watermonsters mogelijk is. De analyser is compatibel met talrijke huidige modellen meters en electrodes van diverse fabrikanten. Deze configuratie kan worden uitgebreid met fluoride, hardheid en vele andere parameters.

Wilt u zien hoe het werkt, klik dan op de knop om de SP2000 Series water analyser film te bekijken.

Bodem-pH

De pH-waarde van de bodem geeft ons informatie over hoe we de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren, wat resulteert in grotere hoeveelheden gewas en kostenbesparing.

De SP2000 Series analyser verwerkt dagelijks gemakkelijk grote hoeveelheden bodemmonsters. Het systeem voegt het vereiste extractant aan het monster toe, roert, wacht een vooraf bepaalde tijd en bepaalt automatisch de pH. Alle variabelen binnen deze stappen, zoals de voorroertijd en de stabilisatiecriteria, kunnen op elk moment worden aangepast, zodat alle monstertypes en -normen in één run kunnen worden verwerkt.

Wat kan er geautomatiseerd worden?

 • Toevoeging van de extractievloeistof
 • Mengen van het monster
 • Meting van pH
 • Kalibratie en spoelen van elektrode

De analyser heeft een capaciteit tot 792 containers (50 ml). Voor extreem grote batches kan de analyser worden geconfigureerd met twee robotarmen met elk meerdere elektrodeconfiguraties, tot een totaal van 12 elektroden, voor een grotere verwerkingscapaciteit. Naast pH-analyse in de bodem kan de analyser ook worden uitgebreid met de gelijktijdige meting van de elektrische geleidbaarheid (EGV).

Wilt u zien hoe het werkt, klik dan op de knop om de SP2000 Series bodem-pH film te bekijken.

Analyse van de deeltjes grootte verdeling

Classificatie van de bodem is belangrijk voor de beheersing van milieu, controle en bebouwing factoren, zoals afslibbaarheid.

Bodemclassificatie is gebaseerd op verschillende factoren zoals absorptie, de mogelijkheid om te krimpen of zwellen, het vasthouden van water en permeabiliteit. De meeste van deze factoren onafhankelijk van elkaar correleren met de deeltjes grootte (klei fractie) van de bodem. De klei fractie, kleinste fractie (0-2 micron) is onmisbaar bij de beoordeling van de bodemkwaliteit. De klei fractie wordt gemeten volgens ISO 11277/17892-4 en maakt het mogelijk de bodem in te delen in bepaalde klassen.

De analyse wordt uitgevoerd in drie stappen:

 1. Wegen van het monster en het scheiden van de fracties
 2. Verwijdering van organisch materiaal en carbonaten
 3. Bepaling van de klei fractie

Skalar heeft een concept ontwikkeld om de tweede en derde stap in dit proces met behulp van twee robot analysers te automatiseren. Automatisering van de derde stap is van bijzonder belang vanwege de precieze timing en de pipet induik diepte bij deze specifieke procedure. De verwijdering van organisch materiaal en carbonaten is geautomatiseerd op de SP50 Series robot analyser. Met het SP2000 Series platform is de bepaling van de kleifractie geautomatiseerd.

Wat kan er geautomatiseerd worden?

De SP50 Series monstervoorbereidingsrobot

De SP2000 Series kleifractierobot

 • Toevoeging van water
 • Monsterverwarming
 • Toevoeging van waterstofperoxide
 • Monster koeling
 • Toevoeging van zoutzuur
 • Spoelen van het monster
 • Toevoeging van natriumpyrofosfaatoplossing
 • Toevoeging van water
 • Homogeniseren van het monster
 • Oppikken van het monster en overbrengen naar de verdampingsschotels
 • Temperatuurcorrectie voor de diepte van de monsteropname
 • Monster verwarming voor indampen

De SP2000 Series kan worden geconfigureerd met 35-105 posities voor sedimentatiecilinders (1000/500 ml) en 35-105 posities voor verdampingsschalen of flacons. Deze procedure kan ook zonder toezicht worden uitgevoerd, zodat 's nachts kan worden gewerkt. Bovendien kunnen ook andere fracties worden bepaald.

Oplossingen voor monstervoorbereiding

Automatisering van monsterbereiding versnelt niet alleen laboratoriumprocedures, maar bespaart ook waardevolle operationele tijd en verhoogt in hoge mate de nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en productiviteit.

Het SP2000 Series platform is ideaal voor het automatiseren van monstervoorbereidingsprocedures op een efficiënte en nauwkeurige manier. Monstervoorbereidingstechnieken zoals monsterdistributie, afvoeren, verdunnen, filtreren, toevoegen van reagentia, conserveren, mengen, homogeniseren, pH-instelling van het oorspronkelijke monster, verhitten en koelen van het monster kunnen worden geïntegreerd. De robot is compatibel met de meeste monstercontainers, reagenscontainers, rekken en kan worden uitgerust met meerdere pipeteernaalden, roerders en homogenisatoren. Diverse (de)-cappers voor vials, buizen en plastic flessen met schroefdoppen, glazen flessen met stoppen en containers met magnetische deksels zijn beschikbaar.

Enkele configuratievoorbeelden:

Het SP2000 Series robotplatform kan de weegstappen uitvoeren die nodig zijn voor "Loss on Ignition" (LOI). LOI wordt gebruikt om een indicatie te geven van het organische gehalte van een monster door de gewichtsverandering na verhitting tot hoge temperatuur (offline tot 550°C in door Skalar ontworpen hittebestendige rekken) te controleren, waarbij het monster een deel van zijn inhoud verliest door verbranding of vervluchtiging. Deze rekken zijn direct verplaatsbaar van en naar de oven en de robot. Toepassingen omvatten de bepaling van het gehalte aan organische stoffen in materialen zoals sedimenten, slib, grond en afval, alsmede industriële toepassingen voor dezelfde parameter in cement, kalk en bauxiet.

SP2000 Series weighing crucibles thumbnail
0:00
Automatisch wegen van kroesjes

De weegrobot is ontwikkeld ter ondersteuning van uw Total Suspended Solid (TSS) analysevereisten. TSS-analyse is een standaardanalyse in de afvalwaterindustrie, aangezien de resultaten van de TSS-analyse worden gebruikt om de prestaties van conventionele afvalbehandelingsprocessen en de waterkwaliteit te beoordelen. Deze nieuwe toepassing automatiseert het tijdrovende weegproces volledig, zodat uw analisten zich op andere taken kunnen concentreren. Bovendien betekent deze automatisering dat de conventionele werktijd van een laboratorium aanzienlijk kan worden verlengd.

SP2000 Series weighing filter paper thumbnail
0:00
Automatisch wegen van filtreerpapier

In dit automatiseringsvoorbeeld met ons SP2000 Series platform is het afdekken, afsluiten en krimpen van de doppen op de flacons en ook de toevoeging van de extractieoplossing en de interne standaard geautomatiseerd.

SP2000 Series crimping thumbnail
0:00
Automatische monstervoorbereiding van bodemmonsters in VOC-analyse flacons voor verdere GC-analyse

Een lineair afstandsmechanisme kan worden geïntegreerd in ons SP2000 Series robotplatform, dat perfect is voor een aantal monster voorbewerkingstoepassingen. Dit mechanisme kan uw laboratorium tijd besparen, terwijl het ook zorgt voor uniformiteit door nauwkeurig en consistent pipetteren. Op dit mechanisme kunnen meerdere pick-up naalden worden gemonteerd voor het ophalen van monsters uit originele monsterflessen en het doseren in analysecupjes/-containers van verschillende afmetingen. De mogelijkheid om van grote naar kleine containers te gaan op één enkel platform leidt tot een enorme verkleining van het vloeroppervlak. Extra naalden voor gelijktijdige verdunning van monsters en/of dosering van extra reagentia die nodig zijn voor de analyse kunnen worden gecombineerd op ditzelfde lineaire afstandsmechanisme.

Linear spacing mechnism thumbnail
0:00
Automatisch oppakken en pipetteren van en naar containers van verschillende grootte

Bij de uitvoering van de monstervoorbereidingsprocedure voor de daaropvolgende analyse van adsorbeerbare organische haliden (AOX) neemt de robot de vervelende en vaak repetitieve, tijdkritische manuele handelingen over, zoals het pipetteren van monsters, het verdunnen, het mengen met verschillende snelheden, het (de)sluiten van monsterflessen, het toevoegen van gevaarlijke reagentia zoals zuren en, last but not least, het doseren van de verdunde monsters met een precieze snelheid van 3 ml/min op speciale patronen als onderdeel van de extractieprocedure voor verdere AOX-analyse.

SP2000 Series sample preparation AOX analysis thumbnail
0:00
Automatisch monstervoorbereiding voor AOX-analyse

De SP2000 Series biedt volledige automatisering bij het toevoegen van extractievloeistof, schudden en filteren van tabaksmonsters.

SP2000 Series Tobacco thumbnail
0:00
Automatische monster voorbehandeling en filtratie van tabaksmonsters voor CFA-analyse

De robot meet eerst de EGV- en pH-waarde van een gefilterd en gecentrifugeerd monster. Op basis van de EGV-waarde van het monster kan de robotsoftware automatisch de verdunningsfactor selecteren die nodig is voor de daaropvolgende metaalanalyse. Het monster wordt opgepakt, verdund en in het rek voor metaalanalyse gedoseerd. Daarna wordt het resterende onverdunde monster verdeeld over verschillende flacons voor de meting van opgeloste organische koolstof (DOC), fenol, cyanide en anionen op andere analysers.

2022 SP2000 Series sample preparation platform and measurement of EC and p H
0:00
Automatische monstervoorbereiding en meting van EGV en pH

De monstervoorbereidingsprocedure omvat veel handmatige handelingen en kan vrij gevaarlijk zijn, omdat er tijdens de analyse gassen vrijkomen en het laboratorium met kwik kan worden besmet. Daarom wordt het volledige apparaat in een zuurkast geplaatst en uitgerust met een speciale rookafzuiger om de gevaarlijke gassen ter plaatse af te zuigen.

SP2000 Series sample prep mercury thumbnail
0:00
Automatische monstervoorbereiding voorafgaand aan de analyse van kwik in water door middel van atomaire fluorescentie.

Software

RoboticAccess is ontworpen als een flexibel en multitasking programma voor het aansturen van de Skalar robot analysers. Tijdens het analyseren van de monsters worden reeds verkregen resultaten verwerkt en kunnen nieuwe analyses worden voorbereid en gepland. Een toegangscode en wachtwoord zijn vereist vóór gebruik om ongeoorloofde bediening en wijziging van gegevens te voorkomen.

De applicatiebestanden, die de instructies bevatten voor het uitvoeren van de specificaties door de analysers, zijn door Skalar vooraf ingesteld in de software, volgens (inter)nationale regelgeving of kunnen in overeenstemming zijn met door de gebruiker gedefinieerde vereisten.

Runs kunnen eenvoudig worden gestart door de vereiste toepassing te selecteren en eenvoudig een door de gebruiker gedefinieerde monstertabel aan te maken door de rekken naar de analyser te slepen. Wanneer de monstertabel is voltooid en de analysevolgorde is gedefinieerd, kan de run worden gestart of gepland voor een andere starttijd.

Alle toepassingen kunnen worden geprogrammeerd om te worden geanalyseerd. De status van de lopende analyse kan op het scherm worden gevolgd en de resultaten worden in real-time weergegeven. Tijdens de run is het mogelijk om prioriteitsmonsters toe te voegen of monsters uit te sluiten van meting.

De resultaten kunnen worden afgedrukt in door de gebruiker gedefinieerde rapporten en geëxporteerd naar CSV, Excel of LIMS. Voltooide runs kunnen worden gearchiveerd en er kan een back-up van worden gemaakt die later kan worden hersteld.

Geïntegreerde kwaliteitscontrolefuncties garanderen nauwkeurige resultaten en volledige naleving van de vereiste voorschriften. QC monsters kunnen worden geanalyseerd en kwaliteitscontrolegrafieken en andere waardevolle statistische informatie kunnen worden aangemaakt. Ook kunnen CLP protocollen worden opgenomen, die automatische acties van de robot analyser zelf toelaten indien QC en CLP limieten worden overschreden. Dit garandeert de productie van zeer nauwkeurige resultaten en automatische kwaliteitscontrole op de prestaties van de robot analyser.