Header formacs

FORMACS™ Series

Totaal organische koolstof (TOC) / Totaal stikstof (TN) analysers

De perfecte oplossing wanneer er behoefte is aan snelle en betrouwbare analyse van koolstof en/of stikstof in monsters afkomstig van diverse natuurlijke, huishoudelijke en industriële bronnen.

Ga de uitdaging aan op het gebied van analyse en doorvoercapaciteit.

De FORMACS Series is ideaal voor snelle, betrouwbare bepaling van koolstofsoorten en stikstof door katalytische verbranding bij hoge temperatuur in een breed scala van milieu monsters.

De FORMACSHT is ontworpen voor het meten van TC, IC, TOC, NPOC, POC en DOC in schonere monstertypes, zowel in grote batches met een 160-positie autosampler als als stand-alone model.

De FORMACS HT-i is vooral nuttig bij met deeltjes beladen monsters en suspensies, met zijn directe injectiemechanisme en brede pick-up en injectienaald.

Beide modellen kunnen worden uitgebreid met de meting van TN/TKN en de semi-automatische analyse van TC en IC in vaste stoffen.

Wilt u zien hoe het werkt, klik dan op de knop om de FORMACS™ Series TOC/TN analysers film te bekijken.

FORMACS™ Series TOC/TN analysers

FORMACS™ HT TOC TN analyzer and autosampler

FORMACS™ HT

Het FORMACSHT TOC analyser met katalytische verbranding bij hoge temperatuur biedt een veelzijdig modulair ontwerp en uitstekende prestaties voor de analyse van totaal koolstof (TC), totaal anorganisch koolstof (TIC), totaal organisch koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC) en niet-oplosbare organische koolstof (NPOC).

FORMACS™ HT-i TOC TN analyzer

FORMACS ™ HT-i

De FORMACS HT-i TOC/TN-analysers bieden een snelle, betrouwbare analyse van totaal organische koolstof (TOC) en totaal stikstof (TN) in vloeibare monsters door directe monsterinjectie in een katalytische verbrandingsoven op hoge temperatuur. De apparaten zijn speciaal ontworpen voor met deeltjes beladen monsters (suspensies), maar kunnen de concentratie van stikstof- en/of koolstoffracties uit diverse andere monstermatrices aan.

FORMACS™ HT

Hoge Temperatuur Totaal Organisch Koolstof (TOC) analyser

FORMACS™ HT TOC TN analyzer and autosampler

De FORMACSHT TOC analyser werkt volgens het principe van een hoge temperatuur katalytische verbranding. De analyser is modulair opgebouwd en kan de volgende componenten bepalen: Totaal Koolstof (TC), Totaal Inorganisch Koolstof (TIC), Totaal Organisch Koolstof (TOC), Opgelost Organisch Koolstof (DOC) en Non-Purgeable Organic Carbon (NPOC).

Dit model is zo ontworpen, dat het volledig voldoet aan de laatste wensen van de gebruikers en zo toepassingen biedt voor TOC analyses in zeer schone waters, bedoeld voor de pharmaceutische- en drinkwater laboratoria maar ook te gebruiken is voor de analyses van lastige matrices zoals grondextracten, afval-, oppervlakte- en zeewaters.

De TOC analyser kan gebruikt worden als een stand-alone analyser waarbij de monsters en standaarden handmatig aangeboden worden aan de analyser waarna ze direct via een septumloze injectiepoort ingebracht worden voor de analyse van Totaal Koolstof (TC) en Totaal Anorganisch Koolstof (TIC).

Voor grotere monster series of het buiten werkuren analyseren van monsters is een additionele monsternemer beschikbaar. De monsternemer beschikt over de mogelijkheid om de monsters in willekeurige volgorde te analyseren waardoor spoedmonsters direct geanalyseerd en gerapporteerd kunnen worden.

De autosampler kan geleverd worden met verschillende carrousels voor buizen van verschillend volume. Automatische monstervoorbereiding, door zuurtoevoeging en purgen voor een directe TOC analyse (NPOC), is natuurlijk mogelijk en kan ingesteld worden via de gebruikers instellingen en wordt daarna volledige gecontroleerd en uitgevoerd door de software. Tevens biedt de sampler de mogelijkheid, met een twee-naalden uitvoering, om een volgend te analyseren monster al vooraf aan te zuren en te purgen tijdens de meting van het actuele monster. Deze mogelijkheid bespaart kostbare analysetijd.

De methodiek voldoet onder andere aan EPA 415.1, Standard methods 5310B, DIN 38409 H3, ASTM D-5173, USP <643>, EU 2.2.44, ISO 8245, EN 1484, USEPA 9060A

FORMACS™ HT-i

FORMACS™ HT-i TOC TN analyzer

De FORMACS HT-i TOC/TN analyser analyseert snel en betrouwbaar Totaal Organisch Koolstof (TOC) en Totaal Stikstof (TN) in vloeistoffen door het monster direct in de hoge temperatuur katalytische verbrandingsoven te injecteren. De analyser is speciaal ontworpen voor het analyseren van met deeltjes beladen monsters (suspensies), maar het analyseren van stikstof en koolstof fracties in verschillende andere monster matrices is ook mogelijk.

FORMACS ™ TN

Totaal Stikstof Analyser

Formacs series - ND25 detector - TN

De FORMACS™ TN analyser maakt gebruik van de ND25 Totaal Stikstof detector voor het meten van Totaal Stikstof (TN). Totaal Stikstof kan gemeten worden in een bereik van lage ppb's tot hoge ppm waardes met een hoge nauwkeurigheid in een korte analysetijd, gebruikmakend van deze chemoluminiscentie detector (CLD).

De FORMACS™ TN analyser biedt ook een uniek, veilig en economisch alternatief voor de klassieke Totaal Kjeldahl Stikstof (TKN) bepaling, door een geïntegreerde NN-reactor voor de bepaling van NO3 + NO2 (NN). De TKN waarde wordt bepaald in twee stappen; ten eerste wordt de hoeveelheid Totaal Stikstof (TN) bepaald en ten tweede de concentratie van NO3 + NO2, door middel van chemische reductie van nitraat en nitriet naar stikstofoxide (NO) en gedetecteerd met een CLD. De TKN waarde kan hieruit berekend worden volgens de formule: TKN = TN- NN.

Deze unieke alternatieve methode voor TKN bepaling is zeer snel (binnen 5 minuten) en voorkomt het gebruik van milieu belastende destructie reagentia.

PRIMACS™ MCS

TOC add-on module voor de analyse van vaste stoffen

FORMACS™ Series add on - PRIMACS™ MCS TOC analyzer

De FORMACS Series Totaal Organische Koolstof / Totaal Stikstof analysers kunnen worden uitgebreid met de PrimacsMCS add-on module voor Total Organic Carbon (TOC) analyse in vaste stoffen zoals grond, sedimenten en slib.

De PRIMACS MCS is voorzien van een dubbele oven; dit heeft tot gevolg dat de TC en TIC apart bepaald kunnen worden. De bepaling voor TC wordt uitgevoerd door het monster te verbranden in een oven bij een temperatuur van 1100°C waarbij het ontstane koolstof katalytisch wordt geoxideerd tot CO2, het gevormde koolstofdioxide wordt daarna gemeten met behulp van een infrarood detector die zich in de FORMACS Series TOC analyser bevindt.

Het TIC gehalte wordt bepaald in de tweede reactor, in deze reactor wordt het monster in contact gebracht met een zuuroplossing die al het aanwezige anorganisch koolstof zal vrijmaken als CO2. Het PRIMACS MCS
software zal de analysegegevens registreren en verwerken zodat de TOC concentraties berekend kunnen worden uit de TC en IC analyses. (TOC= TC - IC)

De PRIMACS MCS analyseert TC, IC and TOC in een bereik van 500 µg tot 40 mg koolstof absoluut in monstergewichten tot 3 gram. Door het automatisch omschakelen van de verschillende meetbereiken in de infrarood detector, is de combinatie van de analysers PRIMACS MCS en de FORMACS Series een krachtig gereedschap voor het analyseren van zowel vloeistof als vaste stof monsters in een meetbereik van lage ppb's voor de vloeistoffen en % koolstof in de vaste stoffen.

De PRIMACS MCS voldoet volledig aan de gestelde nationale en international reguleringen zoals EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 en US-EPA 9060

HTAccess

De FORMACS™ HT/TN TOC/TN analyser wordt bestuurd door HTAccess. Dit intuïtieve en flexibele softwarepakket wordt gebruikt voor data verwerking en instrument controle.

Het bevat eenvoudig te gebruiken sjablonen voor routineanalyse, multi point regressie, automatische uitsluiting van resultaten, herberekening, statistieken enz. Er zijn uitgebreide QC-protocollen beschikbaar zoals CLP en 21 CFR part 11, met wachtwoordbeveiliging en audit trails. Eindresultaten kunnen worden geprint worden in een door de gebruiker te definiëren rapportformaat of worden geëxporteerd naar LIMS voor verdere gegevensverwerking.

Kenmerken

 • Smart NPOC and Smart sparging
 • Slimme verdunningsfuncties met vaste of dynamische verdunningsfactor
 • Specifieke geoptimaliseerde analysemethoden kunnen worden toegewezen aan individuele monsters of batch-wise
 • De gebruiker kan verschillende alarm levels definiëren zodat er veilige gewerkt kan worden buiten kantooruren.
 • De gebruiker kan verschillende toegangslevels definiëren om ongeoorloofde acties te voorkomen
 • Automatische aanmaak van werkstandaarden
 • Real-time grafieken van analyse en integratie van data voor calibratie
 • De grafieken voor koolstof en stikstof kunnen in één scherm of apart getoond worden
 • Mogelijkheid om meerdere analyses te openen
 • Mogelijkheid om de piek tijdens of na de analyse te bewerken
 • Mogelijkheid om kwaliteitsmonsters te gebruiken en QC-grafieken te maken
 • Mogelijkheid om de resultaten tijdens de analyse te exporteren

Toepassingen

 • Koelwater
 • Drinkwater
 • Grondwater
 • Proceswater
 • Zeewater
 • Oppervlakte water
 • Afvalwater
 • Industrieel controle water
 • Farmaceutisch water

en nog veel meer