Dreamstime xl 93355589
Bodem, planten en meststoffen

Landbouw analysen

Geavanceerde automatiseringsoplossingen voor betrouwbare analyses van bodem, planten en meststoffen

Het beheer van de bodemvruchtbaarheid is steeds belangrijker geworden om de gewasproductie te optimaliseren en het milieu te beschermen tegen verontreiniging door afspoeling en uitspoeling van overtollige meststoffen.

De toenemende vraag naar betrouwbare bodem-, planten- en meststoffentests vereist een snelle reactie van goed uitgeruste laboratoria. Al meer dan dertig jaar ontwikkelt Skalar een reeks geavanceerde analysers voor de automatisering van een grote verscheidenheid aan bodem-, planten- en meststoffenanalyses. Al deze analysers produceren nauwkeurige, snelle en economische resultaten.

Onze geautomatiseerde oplossingen voor bodem-, planten- en meststoffenanalyse

De SAN++® Series analyser kan grote aantallen monsters verwerken, waardoor arbeid en reagenskosten worden bespaard, de nauwkeurigheid wordt verhoogd en de reactietijd van het laboratorium wordt verkort. Bodem-, planten- en meststofmonsters worden geanalyseerd volgens beproefde analysemethoden. De analyser heeft een modulair ontwerp en kan worden geconfigureerd om te voldoen aan de behoeften van elk laboratorium. Batches met één of twee chemicaliën kunnen worden verwerkt, maar ook grotere batches met wel 500 monsters per dag. Er kunnen maximaal 16 parameters tegelijk worden geanalyseerd en indien nodig kunnen 4 verschillende monstermatrices tegelijk worden geïnjecteerd.

SAN++® Advanced continuous flow analyzer

Kenmerken

 • Geschikt voor elk monsterextract en destructie oplossingen
 • Onbeheerde werking 's nachts zodat de analyse capaciteit uitgebreid kan worden in het piekseizoen
 • Resultaten worden uitgedrukt in de gewenste concentratie-eenheid zoals ppm, milli-equivalenten, g/kg
 • Gelijktijdige verwerking van meerdere extracten

Parameters

 • Aluminum
 • Ammoniak
 • Bicarbonaat
 • Boron
 • Calcium
 • Koolhydraten
 • Koolstof
 • Carbonaat
 • Chloride
 • Opgeloste organische koolstof
 • Glucose
 • Waterstofsulfide
 • IJzer II + III
 • IJzer (totaal)
 • Magnesium
 • Mangaan
 • Nitraat + Nitriet
 • Stikstof
 • Pectine
 • Fenol
 • Fosfaat
 • Eiwit
 • Red. Suikers
 • Silicaat
 • Natrium/Kalium
 • Zetmeel
 • Sulfaat
 • Sulfide
 • Ureum
 • Zink

De PRIMACS SNC-100 analyser automatiseert de analyse van het koolstof- en stikstofgehalte (C/N-verhouding) in de bodem. Dit is belangrijk omdat stikstof het belangrijkste element is voor de ontwikkeling van planten en koolstof essentieel is voor de bodemstructuur. De PRIMACS SNC-100 heeft een geïntegreerde autosampler met 100 posities. De verbranding bij hoge temperatuur zorgt voor snelle, efficiënte en nauwkeurige analyseresultaten voor stikstof (N), eiwit, totale koolstof (TC), totale elementaire koolstof (TEC), totale anorganische koolstof (TIC) en totale organische koolstof (TOC), allemaal in één apparaat.

PRIMACS™ SNC-100 - ceramic crucibles

Kenmerken

 • Analyses van TC, TIC, TEC, TOC en N/eiwit
 • Herbruikbare keramische cupjes
 • Uniek verticale van-onder-naar-boven monsterintroductiesysteem
 • Automatische balans koppeling mogelijk
 • Snelle en milieuvriendelijke analyse
 • Geïntegreerde automatische monsternemer

De SP2000 Series analyser kan dagelijks grote hoeveelheden bodemmonsters verwerken. De bodem-pH geeft informatie over hoe de kwaliteit van de bodem kan worden verbeterd, wat leidt tot grotere gewashoeveelheden en kostenbesparing. Naast pH-analyse in de bodem kan de analyser worden uitgebreid met meting van de elektrische geleidbaarheid (EVG). Het is altijd mogelijk de analyseprocedure aan te passen aan de methoden van de klant; elke stap in de automatische procedure is door de gebruiker te bepalen, bijvoorbeeld de roertijd en de hoeveelheid toe te voegen extractievloeistof, enz.

SP2000 Series pH soil thumbnail
0:00
pH/EC analyse

Onze robotic analysers kunnen de bepaling van de kleifractie en de monstervoorbereiding van de arbeidsintensieve analyseprocedure voor deeltjes grootte verdeling volgens ISO 11277 automatiseren. Deze procedure vereist zeer nauwkeurige timing , taken die veel gemakkelijker door een analyser dan door een menselijke operator kunnen worden uitgevoerd.

SP50 Series robot voor de verwijdering van carbonaten en organische stoffen

SP50 Series lutum 08
0:00
Kleifractie

SP2000 Series robot automatiseert de bepaling van de kleifractie

SP2000 Series Particle size close up 3
0:00
Kleifractie
Traktor

Analysers voor bodem-, planten- en meststoffenanalyse

Skalar heeft een breed scala aan innovatieve geautomatiseerde bodem-, planten- en meststoffenanalysers voor elk landbouwlaboratorium.