Wine - header
Víno

Analýza vína

V zájmu zachování vysokých standardů a zajištění kvality finálního výrobku jsou suroviny testovány v laboratořích pro kontrolu kvality.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Analyzátory vína se ve vinařském průmyslu používají již mnoho let a vyhovovují standardním metodikám. Automatizované rutinní metody a rychlost analýzy umožňují obsluze zvýšit výkon a tím navýšit celkovou kapacitu laboratoře.

PŘESNOST VÝSLEDKŮ

Přístroje Skalar poskytují přesné výsledky, což je pro většinu laboratoří rozhodujícím faktorem pro zakoupení systému. Společnost Skalar díky mnohaleté spolupráci s vinařskými laboratořemi dosáhla osvědčených, rychlých, přesných a spolehlivých výsledků.

ČASOVÁ ÚSPORA

Pro laboratoře je dnes zásadním kritériem rychlost analýzy, a proto všechny přístroje Skalar nejen automatizují rutinní metody, ale v rámci možností také zkracují skutečnou dobu analýzy. Obsluha tak může zvýšit prostupnost vzorků a tím navýšit celkovou kapacitu laboratoře. Krátká doba odezvy na detekci změn ve výrobním procesu umožňuje zlepšení jeho kontroly.

ÚSPORA NÁKLADŮ

Analyzátory vína Skalar SAN++® Series se staly významnými pomocníky vinařských laboratoří. Nízké provozní náklady usnadňují volbu automatizace aplikací s ohledem na zvýšení rychlosti a spolehlivosti. Bonusem je také méně odpadu při analýze vzorku ve srovnání s tradiční ruční metodou.

San++ Compact - front

Parametry

 • Kyselina octová
 • Kyselost (celková)
 • Amoniak
 • Chloridy
 • Kyselina citronová
 • Kyanidy
 • Hustota Ethanol
 • Fluoridy (ISE)
 • Kyselina glukonová (D) / Glukóza / Fruktóza / Sacharóza
 • Glycerol Hydroxymethylfurfural
 • Kyselina mléčná (L/D)
 • Kyselina jablečná (L)
 • Dusičnany + Dusitany
 • pH
 • Fosforečnany (O, celk., hydrol.)
 • Red. cukry (celkové)
 • Sodík / draslík
 • Kyselina sorbová
 • Sírany
 • Oxid siřičitý
 • Kyselina vinná
 • Těkavé kyseliny